Lodsejer fik opført to sheltere ved kysten: Jeg vil gerne dele

Fredningsnævnet på Bornholm gav i maj måned dispensation til Arne Munch Ipsen, som i marts søgte tilladelse til at opføre to sheltere i Boderne, tæt på den fredede Læsådal. Og nu er de klar til rykind for vintervandrere, kajakroere og andre kulderesistente typer, for dispensationen blev givet på betingelse af, at tagbeklædningen blev udført med tagpap, og at bygningssiderne males røde – og det er lige præcis, hvad der er sket.

– De er så flotte, siger Arne Munch Ipsen, pensioneret gårdejer og formand for grundejerforeningen i Boderne.

Det er ham, der lægger jord til de to nye shelters, der er placeret lige der, hvor kyststien passerer vestsiden af Boderne Havn, og derfor var det også ham, der stod bag ansøgningen om dispensation, selv om han hverken ror kajak eller vandrer.

Kajakfolkets idé

Idéen om at etablere syv primitive overnatningssteder langs kysten kommer oprindeligt fra kajakfolkene i Rønne og Nexø. Det er dem, der har samlet fondsmidler ind til hytterne, mens skovfoged Ole Holm Pedersen fra Bornholms Regionskommune har bistået med papirarbejdet, som blandt andet har handlet om at finde egnede lokaliteter og få de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet, kommunen og de private lodsejere langs kysten hevet i hus.

En attraktiv grund

Inden de første pæle blev banket i jorden var skovfogeden eksempelvis nødt til at få Arne Munch Ipsen fra Boderne med på idéen.

Det skete tibage i marts måned sidste år, og lodsejeren var positiv med det samme.

– Jeg har en attraktiv grund, som jeg gerne vil dele med andre, siger Arne Munch Ipsen, der har drevet landbrug ved Læsådalen siden 1977.

Det er i øvrigt samme år, som området blev fredet for at sikre arealets landskabelige og videnskabelige værdi.

De fem øvrige sheltere ventes ifølge Ole Holm Pedersen at være klar om en måneds tid.