Arbejdet på Ndr. Kystvej er i gang: Her er tidsplanen

Futurae Aps, det tidligere OK Entreprise, påbegyndte onsdag arbejdet med at forny Ndr. Kystvej for Bornholms Regionskommune.

Allerede mandag var Futurae i sving, men her blev det meste af dagen brugt til at etablere et opholdssted i form af skurvogn med mere.

Her skal Futurea-folk møde ind, holde pauser og stemple ud i første omgang frem til 1. juni, når arbejdet på grund af højsæsonen bliver indstillet.

Hele arbejdet på Ndr. Kystvej forventes færdigt i slutningen af 2019. Kystvejen vil så have ny cykelsti, fortov i begge retninger, flere helleanlæg langs kystvejen og ikke mindst et fodgængerfelt ved Nørrekås.

– Det tror jeg, folk bliver glade for. De søger jo ned til vandet, og fremover bliver det mere sikkert at krydse vejen, siger projektleder Hardy Pedersen, Vej og Park Bornholm.

Fornyelsen af Ndr. Kystvej kommer til at gå fra rundkørslen ved Haslevej og hele vejen til iskiosken ved Nørrekås. Helleanlæggene vil blive sat op de steder, hvor der er naturlig tilgang til kystvejen fra de små gader i Rønne. Fodgængerfeltet kommer til at være i nærheden af iskiosken lige over for Nørrekås.

Arbejdet begynder på havsiden

Det omfattenen vejarbejde begynder på havsiden, uden af det kommer til at genere bilister.

– Det første halve år får vejarbejdet ikke den store indflydelse på trafikken, og der kan køres i begge retninger, siger Hardy Pedersen.

Senere i perioden fra den 1. juni til den 15. august vil vejarbejdet helt være indstillet, blandt andet på grund af Folkemødet og turistsæsonen som helhed.

– Det vil slet ikke kunne lade sig gøre at arbejde i den periode Folkemødet bliver afviklet, siger Hardy Pedersen om vejarbejdet i forbindelse med det politiske møde på Nordbornholm.

Først efter sommerferien vil øens trafikanter fra midt i august blive direkte berørt af vejarbejdet. I den periode vil der være ensrettet kørsel fra rundkørslen på Haslevej mod havnen. Der vil til den tid komme nærmere en orientering trafikafviklingen til og fra havnen.

– Det skal vi tale med politiet om til den tid, siger Hardy Pedersen.

Ndr. Kystvej forventes at være klar senest med udgangen 2019.