Transportministeriet: Komforten på tre færger skal undersøges

Det bliver den rådgivende ingeniørvirksomhed FORCE Technology, der skal undersøge passagerkomforten på Molslinjens hurtigfærger mellem Rønne og Ystad.

Det fremgår af det kommissorium for undersøgelsen, som Transportministeriet offentliggjorde sent mandag eftermiddag.

Af kommissoriet fremgår det, at det er alle de tre færger, Molslinjen vil bruge til at betjene forbindelsen mellem Rønne og Ystad, der skal undersøges, og undersøgelsen af den første færge, Express 1, skal ifølge planen allerede begynde i januar.

Søsterfærgen Express 2, som Molslinjen har planer om at sætte ind på ruten som afløser når Express 1 skal på værft, skal undersøges i løbet af januar og februar måned. Det kommer til at ske, mens Express 2 afløser Express 1, der skal i dok til rutinevedligeholdelse.

Den sidste af de tre færger, Max Mols, skal først undersøges i april måned. Det sker, når den i forbindelse med højsæsonen indsættes i fast rutefart til Ystad som supplement til Express 1.

Undersøgt før

Et af de forhold, FORCE Technology ifølge kommissoriet skal undersøge, er, om færgerne lever op til de krav til passagerkomfort, der er defineret i kontrakten mellem Molslinjen og Transportministeriet.

I praksis kommer det til at foregå ved, at FORCE Technology gennemfører en række beregninger, der viser om færgen lever op til anbefalingerne i den internationale standard ISO 2631, hvor makismalt 10 procent af passagererne på en overfart må blive søsyge.

Det er en rent teoretisk undersøgelse, som for Express 1s vedkommende allerede er gennemført to gange tidligere.

Første gang da færgen blev leveret fra Incat-værftet i Australien, og anden gang i forbindelse med Danske Færgers klage over udfaldet af udbuddet af den bornholmske færgebetjening, hvor et af Danske Færgers ankepunkter netop var, at Molslinjen ikke ville kunne leve op til ISO 2631 kravet i kontrakten.

I begge tilfælde viste beregningerne, at Express 1 lå indenfor grænseværdierne i ISO 2631 og dermed levede op til kontraktens krav.

Praktiske målinger

Som noget nyt vil Force Technology også foretage målinger direkte på færgerne, mens de sejler.

Det sker ved at montere såkaldte accellerometre på færgerne, der kan måle i hvilke retninger, hvor meget og hvor hurtigt færgerne bevæger sig, og dermed give en indikation af, hvordan færgen i praksis opfører sig, når den sejler.

Hvordan, de data, der indsamles i denne forbindelse, i senere vil blive anvendt, fremgår ikke af Transportministeriets kommissorium. Ministeriet antyder blot, at ”de faktiske målinger vil understøtte beregningerne”.

Ligeledes fremgår det ikke under hvilke forhold, målingerne udføres, og det har ikke været muligt at få dette besvaret fra Transporministeriet eller FORCE Technology.

Hos Molslinjen oplyser rederiets kommunikationschef, Jesper Maack, at man fra rederiets side heller ikke ved, hvornår og hvordan målingerne skal gennemføres, bortset fra det, der fremgår af Transportministeriets kommissorie.

– Vi arbejder selvfølgelig konstruktivt med til denne undersøgelse. Vi stiller vores skib og personale til rådighed for undersøgerne, som vi forventer vil gennemføre en professionel og fair undersøgelse, lyder hans kommentar til den forestående undersøgelse.

T-foil-undersøgelse

Udover de praktiske målinger og ISO 2631 beregningerne skal FORCE Technology også undersøge, hvad effekten af at montere en t-foil-stabilisator på færgerne vil være.

Denne undersøgelse skal gennemføres uanset udfaldet af ISO 2631 beregningen og de målinger der gennemføres.

Fordi det ikke er praktisk muligt, at afprøve alle tre færger med og uden en t-foil monteret, vil denne undersøgelse også blive foretaget alene ved beregninger, og undersøgelserne vil blive genneført på med en maksimal bølgehøjde på tre meter, idet Molslinjen ifølge kontrakten ikke skal betale bod for forsinkelser og aflysninger ved større bølgehøjder.

Hvorvidt resultaterne de model- og simulatorforsøg med effekten af t-foil på Incats færger, som tidligere er blevet gennemført på forskellige universiteter i Australien og England, vil blive inddraget i undersøgelsen, har det ikke været muligt at få svar på, hverken fra FORCE Technology eller fra Transportministeriet.

Resultatet af de skibstekniske undersøgelser af Express 1 og Express 2 vil ifølge Transportministeriet være klar til offentliggørelse i marts måned, mens resultaterne fra undersøgelsen af Max Mols først vil være færdig senere på året.