Ramt af besparelser: Musikhuzet mangler en kvart million kroner årligt

Kulturminister Mette Bock har lavet en musikhandlingsplan, som koster landets i alt 18 regionale spillesteder penge.

For Musikhuzet i Rønne handler det om 34.000 kroner mindre i statstilskud allerede i 2019, oplyser spillestedets kunstneriske leder Peer Kofoed Andersen.

Han påpeger, at i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen tænkte man ude på spillestederne, at nu ville de nok få pristalsreguleret deres tilskud.

– Det er ikke sket i lang tid, så nu måtte det være vores tur. Men så kom der bare en mærkelig melding om, at kulturministeren i stedet skærer ned, siger han.

Musikhuzet modtager som regionalt spillested årligt 1,7 millioner kroner i statstilskud og dertil også et millionbeløb fra regionskommunen.

– Men til forskel fra staten, så pristalsregulerer kommunen sit tilskud hvert år, siger han.

– Alle vores udgifter stiger jo. Vi skal betale lys og varme, som har en almindelig prisudvikling, og lønudgifterne til vores personale følger overenskomsterne, så hvis staten ikke ligesom kommunen pristalsregulerer sit tal, kommer det reelt til at virke som en besparelse. Det er på den baggrund, vi troede, at det var spillestedernes tur til at få nogle penge, for vi synes, at vi laver et fantastisk arbejde. Men sådan skulle det altså ikke være, og det kom bag på rigtig mange, og også på os i Musikhuzet, at ministeren tvært imod har valgt at beskære tilskuddet.

At regionskommunen regulerer sig tilskud år for år, fremgår af følgende tal for støtten:

• 2107: 2.186.422 kr.

• 2018: 2.214.881 kr.

• 2019: 2.252.514 kr.

Reduktion

I har jo underskrevet en kontrakt med staten for perioden 2017-20?

– Ja, og derfor følte vi os også meget sikret, siger Peer Kofoed Andersen.

Men den bryder kulturministeren?

– Ja, det gør hun jo, og derfor melder vi også tilbage, at så er kontrakten ikke indgået under de rigtige forudsætninger. Derfor kan vi heller ikke levere alt det, vi har lovet. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer tilskuddet, og de har ikke klart udmeldt, hvordan de forestiller sig, at vi skal spare. Vi siger til dem, at musikernes honorarer jo også følger pristalsudviklingen, så det bliver højere hvert år, og det kan de da også godt se, men det virker også, som om de er overraskede over, hvad der er sket, siger Peer Kofoed Andersen.

Når tilskuddet til Musikhuzet i år falder med 34.000 kroner, lyder det måske ikke af så meget i forhold til de 1,7 millioner kroner i statstilskud, men reduktionen skal ses i sammenhæng med den manglende pristalsregulering, siger han og forklarer:

– Hvis vi skulle pristalsregulere de 1,7 millioner kroner, ville det svare til, at de burde stige med knap 70.000 kroner om året. Det vil sige, at fra det første år i kontrakten mangler der næsten 70.000 kroner, og summerer man det op år for år sammen med de 34.000 kroner, som tilskuddet nu er reduceret med, så svarer det til, at vi har mistet mere en kvart million kroner fra staten i denne periode, har vores revisor regnet ud.

Mere præcist burde de 1,7 millioner efter det første år i perioden 2017-20 være steget med 67.861 kroner, hvis tilskuddet skulle følge det, der hedder nettoprisindekset, oplyser Peer Kofoed Andersen.

Dette indeks opgøres ifølge Danmarks Statistik på grundlag af de faktiske forbrugerpriser så vidt muligt fratrukket indirekte skatter, altså moms og varetilknyttede afgifter, og tillagt tilskud til generel nedsættelse af prisen.

Torn i øjet

Den kunstneriske leder påpeger, at hen ikke kan huske, at det er sket tidligere i Musikhuzets lange historie som regionalt spillested, at man på den måde i løbet af en kontraktperiode ændrer på tilskuddet, som det sker med reduktionen på 34.000 kroner.

– Og det, der lidt er en torn i øjet, er, at regeringen jo tidligere har meldt ud, at nu ville man trække kulturen ud i provinsen, siger Peer Kofoed Andersen.

– Men faktisk ligger alle de regionale spillesteder på nær tre i provinsen, så det går simpelthen imod deres egne intensioner om, at styrke kulturen der. En anden ting er, at man har sagt, at man vil styrke den danske musik, men den her besparelse rammer lige præcis især de nye danske kunstnere, som får færre muligheder for at udfolde sig. Så på de to områder går det stik imod deres egen politik, og derfor sidder man også og er lidt overrasket.

Og hvad betyder det så konkret for Musikhuzet?

– Vi ved det ikke helt endnu, for vi har ikke fået den endelige udmelding fra Slots- og Kulturstyrelsen, men vi hører på vandrørene, at de selvfølgelig har forståelse for, at vi ikke kan levere den fulde kontrakt. Men hvis man skal spare, så vil man jo typisk spare på de koncerter, der er dyrest, og det vil typisk være dem med de nye navne, fordi det er dem, det kan være svært at sælge billetter til. Og det er jo mærkeligt, eftersom vi netop er sat i verden for deres skyld, for at give dem nogle muligheder. Så det har vi det afsindigt ambivalent med. Men vi har svært ved at se, hvor vi ellers skal spare, for vi skal jo betale for strøm, vand, lønninger, honorarer til kunstnerne og så videre, siger Peer Kofoed Andersen.