Flere ledere og mindre teams skal skabe bedre hjemmepleje

Hjemmeplejen på Bornholm skal fra 1. juni bestå af 10 teams i stedet for dagens syv teams. Det vil gøre de enkelte teams mindre og skal efter planen styrke de ansattes trivsel, fordi de kommer tættere på både hinanden og deres leder. Målet er, at medarbejderne oplever at blive set, hørt og ledet mere end hidtil.

Kommunens Center for Ældre venter også, at hjemmeplejernes sygefravær vil falde og at planen vil give hjemmeplejerne mere tid hos borgerne. Det sidste fordi hjemmeplejen også vil sætte flere kræfter ind på at planlægge vagterne bedre og begrænse hjemmeplejernes vejtid.

Et andet formål er at skabe en mere robust hjemmepleje end i de seneste år, hvor det ikke har været muligt at løse opgaven til den timepris, der har været til rådighed.

De mindre enheder i hjemmeplejen vil kræve tre nye teamledere, der efter planen vil tiltræde 1. april. Hver leder vil få gennemsnitligt 33 ansatte under sig, et antal som både ledelse og medarbejdere har fundet passende, da de drøftede den nye struktur.

Den vil i dag blive diskuteret af socialudvalget, hvor formand Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) tager positivt imod den. Pengene til planen kommer fra den pulje, der på årets kommunale budget er sat af til at styrke ældreplejens trivsel og arbejdsmiljø.

– Jeg forventer, at vi kan gøre det hele endnu bedre over for borgerne. At gå fra syv til 10 teams ud over rehabiliteringsteamet og natteamet vil give mere nærværende og synlig ledelse, så medarbejderne i endnu højere grad føler sig set og hørt. Altså bedre ledelse, så vi – netop af hensyn til borgerne – også giver tid til, at den enkelte medarbejder i højere grad kan få fat i sin leder, når han eller hun står med et problem i hverdagen, siger han.

Nogle borgere skal have nyt team

For nogle modtagere af hjemmepleje vil de mindre teams betyde, at de kommer til at møde nye ansigter.

– I overgangen vil der være en del borgere, som skal knyttes til et andet team end sædvanligt, og det vil måske opleves som en ny situation, siger Bjarne Hartung Kirkegaard

– Men jeg tror og håber, at modtagerne af hjemmepleje vil mærke, at de enkelte medarbejdere, som kommer i deres hjem, ikke står og skal vurdere dagligdagen ”alene” men har lettere adgang til at ”ringe til en ven”. Borgerne vil også få lettere adgang til en leder ved behov for det, siger han.

De mindre teams i hjemmeplejen er det første konkrete resultat af den analyse af ældreplejen, som kommunalbestyrelsen besluttede at gennemføre i juni sidste år. Flere resultater kommer senere.

– Arbejdet med analyse af hele ældreområdet fortsætter. Her vil der også blive kigget på, hvilke opgaver, der skal ligge hos sosu-hjælpere, hos sosu-assistenter og hvilke opgaver, der skal løses af sygeplejesker. Det er vigtigt, at arbejdsopgaverne er fordelt rigtigt – og her skal der måske justeringer til, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

– Men de ekstra ledelseskræfter skulle gerne føre med sig, at vores medarbejdere samlet set er mere til stede ude hos borgerne. På grund af lavere fravær og mere effektiv drift, siger han.