Dansk Live: Besparelsen er en ærgerlig tendens

Den tidligere frivillige marketingmedarbejder i Musikhuzet i Rønne Esben Munch Marcher er i dag sekretariatsleder i Dansk Live, som har til huse på Gl. Kongevej i København. Dansk Live er interesseorganisation for festivaler og spillesteder.

Han fortæller, at kulturministeren i forbindelse med udarbejdelsen af en musikhandlingsplan har beskåret ordningen for regionale spillesteder med i alt 3,6 millioner kroner over de fire år, en periode strækker sig over.

– Det beløb bliver fordelt mellem de 18 regionale spillesteder, siger han.

– Musikhandlingsplanen er en parallel finansieringskilde til musikloven og poster penge ind i den samme ordning, hvor Kunstfonden tager de beslutninger, som Slots- og Kulturstyrelsen efterfølgende administrerer og udbetaler pengene til de regionale spillesteder.

Hvad synes du om beslutningen om at reducere tilskuddet til dem?

– Det, synes jeg, er en ærgerlig tendens, for det vil formentlig være den nye musik rundt omkring på de regionale spillesteder, det går ud over, siger Esben Munch Marcher.

– For man kan jo sagtens lave koncerter med dem, folk kender, og også sælge billetter til de koncerter, men det er alt udviklingsarbejdet, der påvirkes af det her.

Dansk Live er ikke direkte med til de forhandlinger, der er i forbindelse med de regionale spillesteder.

– Men vi bliver hørt og forsøger også at råbe politikerne op, siger han.

– Og i dette tilfælde er problemet, at puljen er låst, så hvis nogen skal have mere, er der andre, der skal have mindre. Da Bertel Haarder var kulturminister, var der nogle midler, som var til overs fra Marianne Jelveds musikhandlingsplan, som blev overført, så Bertel Haarders plan i 2015 fik en større ramme, end der så er nu. Og så har man vurderet, hvor man ville skære, og det blev på spillestederne.

Men spillestederne har jo en kontrakt med Statens Kunstfond, hvordan kan man bare ændre den midt i perioden?

– Det er sådan en situation, hvor armslængdeprincippet er både godt og skidt. Det er kunstfonden, der laver kontrakterne og udbetaler den finansiering, der kommer fra politikerne via finanslov og musikhandlingsplaner. Men som en spidsfindighed i det her, er det, som vi andre ville kalde en kontrakt, en rammeaftale, hvilket er en lidt blidere måde at lave en kontrakt på. Der er klausuler om, at hvis finansieringen reduceres, så reduceres støtten til spillestederne tilsvarende. Og det er ikke første gang, at den går op eller ned i løbet af en periode, siger Esben Munch Marcher.