Bornholmere er mere tilfredse med skadestuen end de fleste andre, men uden mad og drikke…

De bornholmere, der i 2018 var så uheldige at skulle omkring akutmodtagelsen på Bornholms Hospital, var overordnet set godt tilfredse med behandlingen.

Det viser 2018-udgaven af Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. Tilfredsheden på Bornholm er ikke i sig selv den store nyhed, for sådan har det også været de seneste år. Eneste ændring fra 2017-udgaven er, at patienterne i 2018 var mere tilfredse med adgangen til smertelindring i akutmodtagelsen.

I den overordnede bedømmelse af skadestuen har de adspurgte patienter givet Bornholms Hospital karakteren 4,06 på en skala fra 1-5. Landsgennemsnittet var 3,89, mens gennemsnittet i Region Hovedstaden blev bedømt til 3,82.

Undersøgelsen indeholder en række underkategorier, og Bornholms Hospital udmærker sig på de områder, der drejer sig om information under selve behandlingen.

Patienter på Bornholm følte sig bedre informeret om, hvad der skal foregå under besøget, end gennemsnittet, ligesom bornholmerne vurderede, at de var godt rustet til at håndtere symptomer og søge opfølgende behandling efter hjemsendelsen.

Overalt i landet er det ventetiden på skadestuerne og informationen om, hvornår det bliver ens tur, der modtager de laveste tilfredshedsresultater. På spørgsmålet “Blev du ved modtagelsen informeret om, hvornår du kunne forvente at blive undersøgt?”, gav de ventende på Bornholms Hospital karakteren 2,16 til hospitalet.

På Bornholm undgik 39 procent af patienterne ventetid, hvilket er lidt bedre end landsgennemsnittet på 33 procent. Blandt de patienter, som var nødt til at sætte sig til rette i venteværelset, var (u)tilfredsheden med informationens kvalitet omtrent som i resten af landet.

På ét enkelt område tegner der sig et billede af, at Bornholms Hospital kunne oppe sig, når man sammenligner med skadestuerne vest for Øresund: Adgangen til mad og drikkevarer i venteværelset bedømte patienterne på Bornholm til at være dårligere (2,98) end stort set alle andre hospitaler.

Til gengæld kan bornholmerne glæde sig over bedre mulighed for adspredelse med magasiner, legetøj og tv end mange andre steder.