Udsigt til blivende aftale vækker glæde i Multihuset

– Det er næsten det bedste, vi kunne ønske os, siger Lars Greve, formand for Multihuset i Østerlars, om udsigterne for foreningshuset.

Multihuset har nemlig stort set en ny partnerskabsaftale på plads med kommunen, og samtidig ser det også ud til, at husets fremtid på længere sigt er sikret.

– Vi er meget glade for, at vi har fået en ny 1-årig aftale og er sat direkte på budgetforhandlinger for 2020, siger Lars Greve.

Bestyrelsen har det sidste halve år arbejdet med genforhandlingen af Multihusets partnerskabsaftale.

– Resultatet er forhandlet ca. 99 procent på plads. Vi mangler kun renskrivning og underskrivning af begge parter, skrev formanden på vegne af bestyrelsen i et brev til Østerlars-borgerne søndag.

I november afsatte kommunalbestyrelsen midler til at drifte Multihuset i kalenderåret 2019, og det opfatter Multihusets bestyrelse meget positivt.

– At det lykkedes, kort tid efter det endelige kommunal budget for 2019 blev vedtaget, kan vi kun tage til udtryk for, at de kan se det positive i den udvikling, som Multihuset har gennemgået. Vi er allerede nu sat på dagsordenen på budgetforhandlingerne for 2020 med henblik på en blivende aftale for 2020 og fremefter, skriver bestyrelsen.

Dermed kan Multihuset komme fast på kommunens budget og ikke som nu svæve i usikkerhed om, hvorvidt man får forlænget sin driftsaftale. Derfor tror bestyrelsen nu på, at den blivende aftale kommer på plads, og at huset dermed går en lysende fremtid i møde.

Et stort ønske

I den nye et-årige aftale er der små forbedringer i forhold til den aftale, der har været de to første år af Multihusets levetid.

Et lille keramiklokale i kælderen samt det gamle ungdomsskoleværksted er blevet indskrevet i aftalen.
Multihuset har også fået mulighed for at genåbne partnerskabsaftalen med tre måneders varsel, hvis der skulle opstå behov for væsentlige ændringer.

Et stort ønske fra Multihuset er dog ikke kommet med i den nye aftale, ligesom det heller ikke var i den gamle.

Multihusets bestyrelse havde håbet på at få lov til at sætte varme på hovedhuset blandt andet med det argument, at der er sket energioptimering i form af nye vinduer.

I dag er hovedhuset ikke opvarmet i vinterhalvåret, da opvarmning af denne del af Multihuset ikke er med i aftalen med kommunen.

Kommunen har heller ikke ønsket at tage det med i den ny aftale, da det ville medføre større varmeregning. Multihuset har dog fået indføjet en hensigtserklæring om, at man i fællesskab med kommunen arbejder med energioptimering af hovedhuset.

Vigtigt med café

At kunne få hovedhuset varmet op er et meget stort ønske, forklarer Lars Greve.

– At det ikke kan det, er det, der lige nu sætter en bremse for vores udvikling. Vores ønske-scenarie er, at hovedhuset bliver inddraget hele året rundt, siger Lars Greve.

Multihuset største ønske er derfor at få istandsat hovedhuset, så der kan sættes varme på, forklarer han.

Bestyrelsens forslag til at gøre hovedhuset mere energirigtigt og dermed billigere at varme op, er, at man nedlægger omkring halvdelen af overetagen og laver efterisolering.

– Hvis det lykkes, så er vi også ret sikre på, at vi kan varme op inden for den økonomiske ramme. Det håber vi i hvert fald, siger formanden, der fortæller, at man allerede har nye aktiviteter på bedding, hvis lokalerne kan komme i spil om vinteren.

– Vi vil også meget gerne holde vores café åben, men det duer ikke uden varme. Vi vil gerne satse på caféen. Det er vigtigt at have et sted, man kan mødes på tværs af alle aktiviteterne, der foregår i huset.

Partnerskabet
I 2016 indgik Bornholms Regionskommune og foreningen Multihuset i Østerlars en partnerskabsaftale om driften af lokaler på den nedlagte kommunale skole i Østerlars. Aftalen udløb ved årsskiftet.

Den hidtidige aftale var en forsøgsperiode, hvor det skulle vise sig, om projektet er levedygtigt med et tilstrækkeligt aktivitetsgrundlag for en permanent overtagelse af bygningerne.

Aftalen indebærer, at foreningen har haft hovedbygningen vederlagsfrit til rådighed samt 219.000 kr. kommunale kroner årligt til driften.

Udover de dele af den tidligere skole, som Multihuset selv bruger, er der stadig omkring 50 procent af bygningsmassen, der kan udlejes til andre formål.