BAT forventer nyt underskud: Otte spareforslag på vej

Efter gennemgang af underskuddet hos det kommunale busselskab BAT i 2018 er der lavet en prognose for 2019, som viser, at der også i år vil være en ubalance i budgettet. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Prognosen viser et mindre underskud end i 2018, hvor BAT landede med syv millioner kroner i minus. Det sker som følge af de tiltag, der allerede er iværksat for at nedbringe udgifterne, lyder det fra kommunen.

Budgettet for 2019 og fremefter er på dagsordenen på det kommende møde i Natur- og Miljøudvalget, oplyser kommunen, og udvalget vil blive præsenteret for nogle forslag til besparelser i så fald, at det ikke kan acceptere et budget med ubalance, hedder det fra kommunen.

– Der er i alt fremlagt otte spareforslag. Disse er valgt ud fra et hensyn til, hvor færrest passagerer berøres. For eksempel kørsler uden for myldretid, således at transport til og fra arbejde og studier for de flestes vedkommende fortsat sikres. Desuden er der forslag, som berører ruter, hvor der i en vis udstrækning er mulige alternative ruter eller afgange.

– Hvis udvalget vælger at iværksætte spareforslag, vil de tidligst kunne gennemføres fra næste køreplansskifte, som er 29. juni 2019, oplyser kommunen.

Høje brændstofpriser

Ubalancen i budgettet skyldes forhold og vilkår som eksempelvis høje brændstofpriser.

– I prognosen er der blandt andet taget højde for en forventning om, at der i 2019 således fortsat vil være høje brændstofpriser, og at BAT vil have høje udgifter til reparationer, da garantiperioderne for de indkøbte busser er udløbet. Generelt kommer der flere reparationer til, eftersom materiellet bliver slidt. Dertil kommer, at BAT har fået øget kørsel i forhold til tidligere som konsekvens af, at ruter er blevet udvidet, lyder det fra kommunen.