Arbejdet på kystvejen starter i dag: Her er den nye profil

Det har været planlagt længe, og nu bliver det virkelighed. Ndr. Kystvej får nye cykelstier, fortove og helleanlæg og dermed en helt ny profil. Arbejdet går i gang i dag, mandag, fortæller regionskommunen. Det bliver udført af Futurae ApS fra Hasle.

På nuværende tidspunkt består Ndr. Kystvej af en 7,6 meter bred kørebane med halvanden meter brede kantbaner i hver side. Derudover er der et fortov i landsiden på 1,4 meter og et i vandsiden på cirka tre meter. Der er derudover en 2,1 meter bred kantparkering på to strækninger i landsiden. Begge steder er der plads til 17 biler.

Efter ombygningen vil vejbanen være 6,5 meter bred, og der vil være to meter brede kantstensafgrænsede cykelstier i begge sider. Derudover vil der være et cirka halvanden meter bredt fortov i hver side, og de vil være adskilt fra cykelstierne med et 44 centimeter bredt bånd af chaussésten.

Den eksisterende nordlige kantparkering vil være reduceret med to pladser, og den sydlige vil være udvidet til 23 pladser. Det samlede antal parkeringspladser vil således være udvidet fra 34 til 38 pladser.

Der vil være tre heller ud for de steder, hvor der er nedgang via ramper til kystpromenaden. Det er ved Nebbe Odde Vej, Nørre Bakke og Fiskerbakken. Derudover vil der være en helle ud for en nedgang overfor et gænge fra Storegade. Endelig vil der være en rød flade med fodgængerfelt mellem Nørrekåsgade og Silkegade.
Knap to millioner

I maj sidste år afsatte den daværende kommunalbestyrelse 9,9 millioner kroner til arbejdet på Ndr. Kystvej, der er en del af udviklingsplanen Bornholmske cykelveje 2016-19.

Transportministeriets pulje for bornholmske cykelveje refunderer 80 procent af udgiften, hvilket svarer til 7,92 millioner kroner. Kommunens nettoudgift bliver således 1,98 millioner kroner.

Se kystvejens nye profil her:

Den fremtidige tværprofil på Ndr. Kystvej. Illustration: BRK