Kommunen vil have flere nybyggede huse

Bornholms Regionskommune fremlagde i slutningen af november en boligpolitik, som vil understøtte, at der bliver bygget flere nye bæredygtige huse i Allinge.

Som en af Bornholms otte helårsbyer er byen nemlig udset som indsatsområde.

– Vi forventer, at flere end 3.000 nye bornholmere kommer til øen frem mod 2028. For at det kan lykkes, så er der behov for at få skabt en større mobilitet på det bornholmske boligmarked.

– Det skal ske dels ved at bygge nye attraktive boliger og dels ved, at den eksisterende boligmasse udnyttes mere optimalt, skriver kommunen i sin boligpolitik.

Målet er at få opført omkring 1.200 nye boliger på Bornholm – primært i helårsbyerne – frem mod 2028:

Ca. 500 små boliger til unge, studerende, lærlinge, soldater.

Ca. 500 attraktive boliger til seniorer og borgere med særlige behov.

Ca. 200 attraktive boliger til familier, pendlere og andre.

De nye huse skal – ligesom det nybyggede hus på Møllevangen – opføres med bæredygtighed og miljøvenlighed for sigte. Og når kommunen nu taler med investorer, vil den være imødekommende overfor bæredygtige husbyggeprojekter.