Gamleborg er dækket af og trænger til at blive lavet: Det ser forfærdeligt ud

Gamleborg i Almindingen trænger til at få udbedret flere skadede partier. I en tilstandsrapport fra Slots- og Kulturstyrelsen er Danmarks 91 mest betydningsfulde ruiner nøje gennemgået, og det ser ikke godt ud. Det skrev Kristeligt Dagblad torsdag i denne uge.

På Gamleborg har det længe været nødvendigt at spænde en presenning ud over vikingefæstningens nordport, så der ikke vælter sten ned over de besøgende.

– Den ser forfærdelig ud, den afdækning, så den kommer vi nok til at lave igen, siger skovrider Søren Friese om presenningen, der siddet i et par år efterhånden.

Tilstandsvurderingen af de betydningsfulde ruiner, der trænger til en kærlig hånd, er udfærdiget for to år siden, men vurderingen har hverken fået politisk eller offentlig opmærksomhed. Heller ikke det nødråb, rapportens arkitekter kom med i forbindelse med den interne udgivelse, er nået ud over rampen.

Siden er nogle af de værste skader udbedret, primært dem, der gjorde det farligt for besøgende at færdes ved fortidsminderne, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

I rapportens økonomiske overslag er udbedringen af skader på de 91 ruiner anslået til omkring 225 millioner kroner.

Til sammenligning er der årligt afsat 1,4 millioner kroner på finansloven til restaurering af fortidsminder, heraf 1,3 millioner kroner til ruinerne samt driftsmidler på omkring 400.000 kroner. Og det er langtfra nok til at sikre kulturarven for kommende generationer, vurderer bevaringsarkitekten.

Med mindre ordet ”ruiner” kommer på finansloven, så gælder det om at finde nye midler til en restaurering.

– Alle gode kræfter er jo velkomne, siger Søren Friese og nævner fonde og kommunen.