Landbruget har gavn af Biokraft-salg: Der er meget fokus på bæredygtighed

For de bornholmske svineproducenter er salget af Biokraft en god begivenhed. Det siger den producent, der har haft mest med anlægget at gøre.

– Der er meget fokus på landbrugets bæredygtighed, og vi hilser det meget, meget velkomment, at vi får et biogasanlæg, der bidrager til at gøre landbruget bæredygtigt langt ud i fremtiden. Vi har meget positive forventninger til det fremtidige samarbejde, siger Flemming Jensen, næstformand for Biokraft, landmand og formand for leverandørforeningen.

I denne uge kom det frem, at selskabet Bigadan betaler 7,5 mio. kroner for Biokraft i en handel med Bornholms Energi og Forsyning.

– Landbruget spinder ikke guld på biogasanlægget, men landbruget har også en samfundsmæssig rolle, og den kan et biogasanlæg være vigtig for, siger Flemming Jensen.