Erfaring og know-how skal gøre Biokraft til en god forretning

– Det er ikke led i en overordnet strategi, men snarere fordi muligheden opstod, at vi valgte at købe.

Det fortæller vicedirektør Henrik Vestergaard Laursen fra virksomheden Bigadan, der ved udgangen af 2018 overtog det bornholmske biogasanlæg Biokraft A/S fra Bornholms Energi og Forsyning.

– Vi har ikke nogen formuleret ekspansions- og opkøbsstrategi, men når muligheden opstår, gør vi det, vi mener, er godt for Bigadan, siger Henrik Vestergaard Laursen til Bornholms Tidende.

Han er efter opkøbet tiltrådt som ny bestyrelsesformand i Biokraft A/S, der i samme anledning også har skiftet navn til Bornholms Bioenergi A/S og samtidig har skiftet hjemsted til Bigadans hovedkvarter udenfor Skanderborg.

Her kommer selskabet, der ejer det bornholmske biogasanlæg ved Aakirkeby, til at indgå som den niende virksomhed i en portefølje af biogasanlæg, Bigadan A/S helt eller delvist ejer.

Ud over anlægget på Bornholm ejer Bigadan også anlæg i Fangel ved Odense, Herning, Horsens, Morsø, Nysted på Lolland, Kalundborg og i landsbyen Ahrenshöft i Slesvig-Holsten, i Tyskland.

Desuden har Bigadan interesser i biogasselskaber i Spanien, Polen, England, Frankrig og USA.

Ny direktør i Bornholms Bioenergi A/S bliver Karsten Buchhave, som også er direktør i koncernens øvrige selskaber.

Han er uddannet agronom og har i mere end 30 år arbejdet i biogas-branchen.

Sammen med en tysk partner stiftede han i 2000 Bigadan A/S ,og i 2003 blev han eneejer, da han i forbindelse med den tyske partners konkurs erhvervede den resterende aktiepost selskabet.

I dag kontrollerer Karsten Buchhave, igennem selskabet Buchhave Invest ApS, fortsat 80 procent af koncernens moderselskab Bigadan Holding A/S. De øvrige 20 procent kontrolleres af Karsten Buchaves 20-årige søn og 24-årige datter, som ikke er aktive i virksomheden.

De er begge i løbet af 2018 er blevet indlemmet i ejerkredsen som led i et kommende generationsskifte.

– Karsten har ikke nogen aktuelle planer om at trække sig tilbage, men han har en alder, hvor det er naturligt at forberede et generationsskifte, forklarer Henrik Vestergaard Laursen.

En sten i skoen

Det er ikke nogen hemmelighed, at Biokraft A/S gennem en årrække har været en sten i skoen for sin tidligere ejer, Bornholms Energi og Forsyning, som først i de senere år var begyndt at præstere sorte tal på Biokrafts bundlinje.

Når Bigadan alligevel mener, at det er muligt at få det bornholmske biogasanlæg til at blive til en god forretning, så skyldes det ifølge Henrik Vestergaard Laursen, at Bigadan har en erfaring og en række kompetencer, som Bornholms Energi og Forsyning ikke råder over.

– Vi har arbejdet med bioenergi i mere end 30 år, og derfor har vi en masse erfaringer at trække på og kan selv løse de fleste problemer. Og derudover har vi en portefølje af gennemprøvede løsninger, som vi kender og ved kan være med til at løse de problemer, Biokraft hidtil har kæmpet med, siger Henrik Vestergaard Laursen til Bornholms Tidende.

Han forventer, at anlægget ved Aakirkeby, med Bigadans teknologi og know-how vil kunne fordoble anlæggets produktion.

En del af den teknologi, Bigadan råder over, og som i dag anvendes på selskabets øvrige biogasanlæg, skal i løbet af det næste halve år installeres på anlægget ved Aakirkeby.

Det drejer sig blandt andet om nye motorer med en højere virkningsgrad. De vil bevirke, at anlægget i fremtiden vil kunne producere mere strøm på den samme mængde biogas.

Derudover investerer Bigadan også i et anlæg til at varmebehandle det slagteriaffald, der er indgået aftale med Danish Crowns slagteri i Rønne om at levere de næste 10 år. Det kræves nemlig af sundhedshensyn, inden slagteriaffaldet kan anvendes til at producere biogas.

Det er imidlertid en god investering, for slagteriaffaldet kan nemlig, ifølge Henrik Vestergaard Laursen, levere op til 25 gange så meget biogas, som den tilsvarende mængde gylle kan.

I alt forventer Bigadan i løbet af det kommende halve år at skulle investere mellem 20 og 30 millioner kroner i anlægget ved Aakirkeby.

Bornholmsk arbejde

Henrik Vestergaard Laursen fortæller, at Bigadan – udover samarbejdet med slagteriet i Rønne – også har forhåbning om samarbejde med andre bornholmske virksomheder.

Eksempelvis håber han, at det på sigt vil være muligt at indgå et samarbejde med BOFA, således at organisk materiale fra den bornholmske dagrenovation vil kunne blive omdannet til el og varme på anlægget ved Aakirkeby og han har en forventning om, at der i forbindelse med opgraderingen af anlægget vil blive opgaver til Bornholmske virksomheder.

– En stor del af de penge, vi vil investere vil blive brugt på indkøb af det nye udstyr, som skal være med til at øge effektiviteten af anlægget, men jeg forventer, at der også vil blive arbejde til Bornholmske virksomheder i forbindelse med opgraderingen af anlægget, siger Henrik Vestergaard Laursen.

Han fortæller videre, at Bigadan desuden overvejer at øge antallet af medarbejdere på anlægget fra tre til fire.

– Det skal vi i den kommende uge diskutere med de medarbejdere, vi har overtaget i forbindelse med købet, siger bestyrelsesformanden.