Modkritik: Det er helt normalt

Henrik Jørgensens kritik af, at firmaet Force Technology ikke er uafhængigt, fordi det har arbejdet for Molslinjen og også har ladet skibsofficerer fungere som instruktører for firmaet bliver fredag på Facebook skarpt tilbagevist af Thomas Lodahl fra Svaneke.

Han er uddannet skibsingeniør og har gennem godt fem år arbejdet for Maersk, ligesom han i knapt fem år har været skibsinspektør i Søfartsstyrelsen. Thomas Lodahl taler for, at den maritime verden i Danmark er så lille, at personsammenfald og tidligere professionelle relationer er så godt som umulige at undgå – og at de ikke har betydning for habilitet og troværdighed i en sag som undersøgelsen af Molslinjens bornholmske hurtigfærger.

”Dine påstande er i bedste fald udtryk for simpel uvidenhed om den maritime branche. I hvert fald er påstandene helt groteske”, svarer Thomas Lodahl på Henrik Jørgensens kritik.

”I det maritime Danmark er det helt almindeligt, at et firma (a) er kunde hos et firma (b) eller offentlig myndighed, som samtidigt ska føre tilsyn og påpege fejl og mangler ved firma (a).”

”Eksempelvis er Maersk Line betalende kunde hos såvel Søfartsstyrelsen som klassifikationsselskaberne (Lloyd’s Register, Bureau Veritas, DNV GL o.s.v.), som både udfører ydelser for betaling og samtidig skal sikre ,at skibene er sødygtige, korrekt bemandede m.v. i offentlighedens fælles interesse. Hvis du påstår, at det er et problem i tilfældet Force/Bornholmslinjen, skulle det således også være et problem overalt i den daglige gang i det maritime Danmark, hvilket historikken tydeligt viser at det ikke er”, fortsætter Thomas Lodahl.

Situationen er helt velkendt og fører ifølge Thomas Lodahl ikke til problemer.

”I det maritime Danmark vil der ligeledes være masser af eksempler på personsammenfald og personer med personlige relationer, der står på hver sin side i en given sag”, skriver han.

”Eksempelvis vil stort set alle skibsinspektører i Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskaberne løbe ind i tidligere kolleger og medstuderende under inspektion eller audits af skibe og rederier. Mange, heriblandt undertegnede, vil i deres karriere opleve at være på forskellige sider af kunde/myndighedssiden over for personer de kender eller har personlige relationer til”.

”Det er således noget man er helt vant til at skulle håndtere og ikke noget, der giver problemer”, slutter Thomas Lodahl.