Færgen-officerer: Eksperter har arbejdet for Molslinjen

Det bliver den teknologiske servicevirksomhed Force Technology, der på vegne af Transportministeriet skal undersøge komforten ombord på Molslinjens hurtigfærger til og fra Bornholm, oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA) torsdag.

Valget af Force Technology møder dog med det samme kritik fra Henrik Jørgensen, tidligere nautisk inspektør på Færgen. Ifølge Henrik Jørgensen er Force Technology ikke uafhængig af Molslinjen.

”Resultatet af undersøgelsen er givet på forhånd som andre ting i dette cirkus. Force er på ingen måde uvildig, da Molslinjen har været kunde hos dem, samt flere af deres navigatører har været instruktører hos Force”, skriver Henrik Jørgensen fredag på Bornholms Passagerforenings side på Facebook.

”Blandt andet er der en af de mest erfarne instruktører i hurtigfærger, som i dag sejler som navigatør på et Molslinjen-skib i Østersøen. Påfaldende. Hvorfor er der ikke valgt et uvildigt udenlandsk institut? Måske fordi de to parter i kontrakten skal samarbejde i 10 år”, tilføjer han.

Også tidligere Færgen-kaptajn Søren Schow peger på personsammenfald mellem Molslinjen og Force Technology.

”Nu må det endelig ikke tolkes i retning af mistro, men har man tænkt over neutraliteten af valget af Force Technology? Det institut har Færgen brugt i mange år, og personkredsen i simulatordelen kan være sammenfaldende med personkredsen i Molslinjen/Bornholmslinjen. Vær åben omkring det, det vil alligevel blive debatteret senere”, skriver han på Facebook.

Det har fredag formiddag ikke været muligt at få uddybende kommentarer fra Henrik Jørgensen. Afledt af hans opslag har Bornholms Tidende sendt fem spørgsmål til Transportministeriets presseenhed.

Også folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) vil spørge ministeriet til Force Technologys habilitet. I starten af december oplyste ministeren, at det først udsete firma til at undersøge færgerne havde vist sig at være inhabilt, da firmaet tidligere havde arbejdet for Molslinjen.

”Jeg har bedt om en habilitetsvurdering af Force Technology – for det tjener ingen, såfremt den kan udfordres!”, oplyser Peter Juel-Jensen på Facebook.

Færgernes acceleration skal måles

I sit brev til aftalepartierne gentog transportminister Ole Birk Olesen torsdag, at komforten ombord på alle Molslinjens hurtigfærger til Bornholm vil blive undersøgt i de kommende måneder: Dels Express 1, men også Express 2 og Max Mols, der senere på året også kommer til at sejle mellem Rønne og Ystad.

Ministeren venter, at undersøgelserne af Express 1 og Express 2 vil være færdige i marts, mens Max Mols vil blive undersøgt i april, når den skal supplere Express 1 omkring påske. Undersøgelserne kommer efter kritikken af, at Express 1 kan vippe og rulle meget i vandet, også ved ret lav bølgegang.

Force Technology skal ifølge ministerens brev dels foretage tekniske beregninger af færgernes komfort, dels ”faktisk accelerationsmålinger ombord på færgerne, som kan understøtte beregningerne”. På den måde skal firmaet afdælle, om Molslinjens hurtigfærger lever op til den internationale standard med navnet ISO 2631. Den anbefaler, at højst 10 procent af passagererne bliver søsyge.

”Accelerationsmålingerne ombord på færgerne vil blive foretaget på de tidspunkter, hvor færgerne anvendes i Østersøen i besejlingen af Bornholm”, fortæller transportministeren.

Spørgsmålet om det vil gøre færgerne mere behagelige, hvis de får påmonteret den såkaldte t-foil stabilisator, der blev fjernet fra Express 1 i foråret 2012, vil udelukkende blive undersøgt teoretisk, oplyser Ole Birk Olesen også.

Force må ikke besvare spørgsmål

Bornholms Tidende har fredag kontaktet Force Technology med en række uddybende spørgsmål omkring undersøgelsen af færgerne. Dem må firmaet imidlertid ikke besvare.

– Det er aftalt med ministeriet, at al henvendelse vedrørende denne sag skal gå gennem ministeriet, oplyser Elisabeth Lütken Bøggild, direktionssekretær i Force Technology.

Hun henviser til Nanna Nildstad Hartvigsen, der er kontorcehf i Kontraktkontoret under Transportministeriet. Nanna Nildstad Hartvigsen henviser for sin del til ministeriets pressesektion, som Bornholms Tidende derfor har sendt de 12 spørgsmål, vi ønskede at stille Force Technology.

Force Technology blev en af Skandinaviens største teknologiske servicevirksomheder, da den for knapt tre år siden fusionerede med firmaet Delta. Firmaet omsætter årligt for 1,5 milliarder kroner, har 1.600 medarbejdere og 15 kontorer i Danmark.

”Tusindvis af kunder betror årligt Force Technology deres produkter, materialer eller strukturer. Deres nyeste potentialer eller værste udfordringer, der kræver dybe faglige kompetencer og unikke faciliteter”, fortæller firmaet på sin hjemmeside.

Force Technology efterlader på sin hjemmeside indtrykket af at være en absolut førende teknologisk servicevirksomhed.

”Vi møder kunderne i vores omfattende og unikke infrastruktur af faciliteter og laboratorier til test, kalibrering og analyse. Kunderne vælger os for uvildig og akkrediteret bistand, der for nogle giver validering og markedsadgang og for andre kvalitetssikring og designoptimering”, oplyser firmaet.

”Kunderne vælger Force Technology for kompetent, hurtig og fleksibel bistand, der for nogle reducerer risici og produktionsstop og for andre sikrer forbrugerbeskyttelse og overensstemmelse med gældende regler”.

Ubesvarede spørgsmål om færgeundersøgelsen

Bornholms Tidende har fredag morgen sendt disse spørgsmål til Transportministeriets pressechef. Firmaet Force Technology, der skal undersøge Molslinjens hurtigfærger til Bornholm, må efter aftale med ministeriet ikke selv besvare spørgsmål.

– Hvad har Force Technology tidligere gennemført af undersøgelser af færger, herunder undersøgelser, der minder om denne undersøgelse?

– Hvor mange overfarter mellem Rønne og Ystad planlægger Force Technology for hvert af de tre skibes vedkommende at være ombord på for at undersøge komforten?

– Vil Molslinjen på forhånd vide hvilke overfarter Force Technology vil være til stede på?

– Hvad er accellerationsmålinger, hvordan foretages de, og hvad vil sådanne målinger kunne fortælle Force Technology?

– Vil undersøgelsen af skibene udelukkende bestå af accelerationsmålinger?

– Hvordan vil Force Technology afdække, om færgerne lever op til anbefalingen i ISO 2631 om, at højst 10 procent af passagererne må blive søsyge?

– Vil Force Technology aflevere resultaterne af undersøgelserne af de i alt tre Molslinjen-færger samlet eller hver for sig i takt med, at de enkelte undersøgelser bliver færdige?

– Hvornår forventes resultatet af undersøgelsen at foreligge?

– Vil der sideløbende blive foretaget en kvalitativ undersøgelse af passagerernes oplevede komfort i forhold til søgang og bølger?

– Hvordan vil Force Technology i praksis undersøge effekten af at påmontere en T-foil stabilisator på de tre færger?

– Vil undersøgelsens metode og resultater blive offentliggjort?

– Hvad koster undersøgelsen?