Biogas-opkøb løser problem for slagteriet

Den 10-årige aftale om levering af slagteriaffald, som Bigadan – den nye ejer af Biokraft – og Danish Crowns slagteri i Rønne har indgået, er en win-win-løsning for begge aftalens parter.

Ikke alene understøtter aftalen Bigadans ambitioner om at fordoble produktionen på Biokrafts anlæg ved Aakirkeby. Det løser også et stort affalds- og logistikproblem for slagteriet i Rønne.

Hidtil har slagteriet leveret 1.000 ton slagteriaffald om året til Biokraft, men med den ny aftale mangedobles denne mængde, så slagteriet i Rønne i fremtiden skal levere 7.000 ton slagteriaffald til det bornholmske biogasanlæg.

De 1.000 ton, som hidtil er blevet transporteret til anlægget ved Aakirkeby, har hovedsageligt bestået af mave- og tarmindholdet fra de slagtede svin, men denne mængde bliver nu suppleret med yderligere 6.000 ton slagteriaffald om året.

Det er 6.000 ton, som slagteriet hidtil har fragtet til Sverige, hvor man har haft en aftale med en aftager. Denne mængde kan nu i stedet blive på Bornholm og blive omdannet til varme og el til øens husstande.
– Det betyder, at vi slipper for en masse bøvl med transporten, forklarer Danish Crowns pressechef, Jens Hansen.

Lugtgener

På grund af lugtgenerne fra slagteriaffaldet, har der nemlig – ifølge Jens Hansen – været restriktioner på, hvilke færgeafgange, affaldet kunne transporteres på.

Ligeledes har det i de perioder, hvor færgeforbindelsen til Ystad på grund af vejret har været ramt af aflysninger, givet slagteriet i Rønne store udfordringer med oplagring af affaldet, som hobede sig op.
– Det er rent logistikmæssigt en kæmpe lettelse for os, at det kan blive på Bornholm. Det skal være en rigtig slem snestorm, før vi ikke kan levere det til Biokraft, fortæller Jens Hansen til Bornholms Tidende og antyder, at der ligger store besparelser for slagteriet i den ny aftale.

Det ekstra slagteriaffald, som slagteriet i Rønne i fremtiden skal levere til Biokraft, er et produkt, der kaldes for biopulp.

Det består for 95 procents vedkommende af blod fra de slagtede svin, som er blandet op med forskellige andre former for restprodukter og affald fra slagteriet.

Normalt forarbejdes blodet på Danish Crowns andre slagterier i Danmark til salgbare produkter, blandt andet minkfoder, men det kan ikke lade sig gøre i Rønne.

Det skyldes, at produktionen på slagteriet i Rønne ikke stor nok til, at det kan betale sig at udnytte det bornholmske svineblod på samme måde.

– Vi har ikke blod nok i Rønne til, at der er økonomi i at sætte sådan et anlæg op. Derfor må vi finde en anden måde, at skaffe os af med blodet på, og det løser hen her aftale for os, forklarer Jens Hansen.

Effektiviserer driften

Han ønsker ikke at oplyse, hvordan aftalen med Bigadan økonomisk er skruet sammen og han ønsker heller ikke at fortælle, hvad den betyder økonomisk for Danish Crowns slagteri i Rønne.

– De økonomiske detaljer holder vi mellem kontraktens parter, siger han.

Han fortæller dog, at den betyder en væsentlig reduktion af slagteriets omkostninger til at at skaffe sig af med slagteriaffaldet, fordi man nu ikke behøver transportere det væk fra Bornholm, men i stedet blot kan fragte det med lastbil til værket ved Aakirkeby.

– Hvordan bundlinjen kommer til at se ud i detaljer kan vi ikke sige, men der er ikke nogen tvivl om, at aftalen bidrager til at effektivisere driften af slagteriet på Bornholm, siger han.

Aftalen med Bigadan og Biokraft om levering af slagteriaffald løber foreløbig i 10 år, men det kan ifølge Jens Hansen ikke tages som en garanti for, at slagteriet i Rønnes overlevelse er sikret de næste 10 år.

– Vi har i hvert fald ikke nogen planer om, at der ikke skal være et slagteri på Bornholm. Er der et sted i Danmark, hvor der har været vækst i svineproduktionen de sidste 10 år, så er det Bornholm, og alene det faktum taler jo for, at der skal være et slagteri på Bornholm i fremtiden, men det er ikke nogen livsforsikring til slagteriet, og det er der ikke til nogen slagterier i Danmark, fastslår Jens Hansen.