Forsyningen har solgt Biokraft

Energiselskabet Biokraft A/S er solgt til Bigadan A/S, der har mere end 30 års erfaring inden for biogasindustrien, og som med hovedsæde i Skanderborg i forvejen ejer adskillige anlæg rundt omkring. Handlen præsenteres på et pressemøde i formiddag.

Biokraft producerer el og varme ved forbrænding af biomasse, fortrinsvis gylle, og er blevet drevet som en selvstændig enhed under Bornholms Energi og Forsyning.

Selskabet kunne sidste år præsentere sit tredje overskud i træk, da man gik fra at tjene 888.400 kroner i i 2016 til 1.940.000 kroner i 2017.

Egenkapitalen i Biokraft, der blev opført i 2006 ved Tvillingsgård uden for Aakirkeby, var ved seneste regnskab på godt 8,5 millioner kroner.