Bornholm søger nævninge og domsmænd

Har man en drøm om at være nævning eller domsmand, så er muligheden der nu. Frem til midten af februar er der mulighed for at søge optagelse på den såkaldte lokale grundliste, hvorfra nævninge og domsmænd udtages til by- og landsretten. Det fremgår af regionskommunens hjemmeside.

I forhold til tidligere skal Bornholm stille med flere kandidater til grundlisten, og derfor leder kommune efter personer, der er interesseret i at stille sig til rådighed som nævning eller domsmand.

Under et er nævninge og domsmænd kendt som lægdommere, og de virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet er et borgerligt ombud, hvilket betyder at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Hvis man er interesseret og født efter 31. december 1953, har man indtil den 15. februar til at søge optagelse på grundlisten. Ansøgningen bliver behandlet af grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer, og der er ingen garanti for, at man som ansøger bliver udtaget til grundlisten for Bornholms Regionskommune. Det afhænger af antal ansøgere og deres egnethed.

Ved udtagelse til grundlisten skal grundlisteudvalget sikre sig, at de udtagne personer er egnede til at virke som lægdommere, og at de udtagne personer udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning.

For at blive nævning og domsmand skal man blandt andet være uberygtede og have tilstrækkelig kendskab til det danske sprog, og man må ikke lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør en ude af stand til at varetage en nævnings og domsmands pligter.

Når landsrettens præsident modtager grundlisten, udarbejder pågældende en nævninge- og domsmandsliste.

Byrettens nævninge- og domsmandsliste dannes ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisten inden for retskredsen. Landsrettens nævninge- og domsmandsliste dannes ved lodtrækning blandt de personer, der derefter er tilbage på grundlisten.

Næste optagelse til grundlisten finder sted i marts og gælder for perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.