Bornholms Landbrug: Klimaet skal fylde mere i 2019

Hvis målsætningen om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader skal nås, er landbruget nødt til at gøre mere for miljøet.

Det mener Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug. Han forudser, at spørgsmål om landbrug og klima kommer til at fylde mere næste år, end det tidligere har gjort – også på Bornholm.

– Vi kan binde meget mere CO2, end vi gør i øjeblikket. Vi skal forske på området og finde bedre måder at gøre tingene på, siger han og tilføjer, at man på Bornholm allerede arbejder med såkaldt præcisionslandbrug.

I et præcisionslandbrug bruger man ikke mere energi end allerhøjest nødvendigt. Det handler om at producere mere på hver enkelt enhed samtidig med, at man bruger mindre input, som for eksempel dieselolie, strøm eller sprøjtemiddel.

– Alle brancher skal hurtigst muligt gøre noget i forhold til klimaet, og der mener jeg, at landbruget har en nøgle til en hel del af problematikkerne. Når landbruget på Bornholm fylder så meget, som det gør, skal vi også tage vores andel, siger Lars-Ole Hjorth-Larsen.