Disse fire unge mennesker fra Hasle får en ekstra julegave

Fire unge under uddannelse, med tilknytning til Hasle, har fået en ekstra julegave i form af et legat fra Hasle Turist-og Erhvervsforening, der netop har uddelt legatportioner på i alt 9.200 kr.

– Vi har fået fem ansøgninger i år. Vi har desværre måttet give afslag til den ene ansøger, fordi der ikke er så mange penge i det ene af de to legater, vi bestyrer, siger Karin Pihl, kasserer i turist-og erhvervsforeningen.

Legaterne uddeles til ”unge handlende og håndværkere under uddannelse med tilknytning til Hasle”. Der har i de senere år været et faldende antal ansøgninger, og Karin Pihl opfordrer derfor til, at man er opmærksomme på de muligheder, der er for at få støtte fra legaterne. Man ser især gerne flere ansøgere, der er i gang med en håndværksmæssig uddannelse.

Det ene legat stammer fra afkastet af investeringer, som vedrører foreningens salg af Bia Lid, der var Hasles tekniske skole, tilbage i 1962. Her handler det om investerede midler, og afkastet fra ”Bia Lid-legatet” bliver mindre og mindre.

Midlerne til det andet legat kommer fra foreningens andel af overskuddet i Varelotteriet, og Karin Pihl opfordrer derfor til, at man spiller med i lotteriet og køber sine lodder lokalt i Hasle Stof & Hobby.

De fire legatmodtagere er:

Christian Finne, som er i gang med maskinmesteruddannelsen.

Marco Piil Andersen, som læser til bygningskonstruktør.

Katrine Lysbech Riis, som går på pædagoguddannelsen.

Isabella Videslet, som læser til lærer.