Kommunen laver toårig aftale om plejefamilier

Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune har indgået en ny aftale med Familieplejen Bornholm, som gælder for de næste to år.

Der stilles krav om, at plejefamilier uddannes og løbende modtager vejledning, så de er i stand til at løfte opgaven og ansvaret som plejefamilie.

– Aftalen skal sikre, at kvaliteten af indsatser i plejefamilier på Bornholm er til barnets og den unges bedste. Aftalen beskriver de ydelser, som Familieplejen Bornholm stiller til rådighed for Center for Børn og Familie samt, hvordan det konkrete samarbejde omkring plejefamilierne skal foregå. Aftalen er en styrkelse af samarbejdet omkring uddannelse og vejledning af plejefamilierne på Bornholm, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

– Plejefamilierne på Bornholm er vigtige samarbejdspartnere i forhold til at kunne tilbyde den rette aflastning eller anbringelse til et barn, siger børne- og familiechef i Bornholms Regionskommune, Anders Fløjborg.

– Det er derfor nødvendigt at plejefamilierne er forberedte på, hvilken opgave det er at modtage et barn med et socialpædagogisk støttebehov i sin kernefamilie. Det kræver uddannelse og løbende vejledning til plejefamilien. Det er blandt andet det arbejde, som vi har indgået en aftale med Familieplejen Bornholm om, siger han.