Hvis vi ikke bliver bedre, fortsætter fraværet i skolerne med at stige

Nye tal viser, at højt skolefravær er et stort problem på Bornholm. En del af det skyldes, at et stigende antal børn har angst.

Sådan lyder vurderingen fra Jakob Holst, leder af PPR i Bornholms Regionskommune.

– Vi har ikke tal på, hvor meget af fraværet, der skyldes angst. Men der er ingen tvivl om, at stærkt stigende fravær også handler om angstproblematikker, siger Jakob Holst.

Kommunens skolechef Espen Fossar Andersen og børne- og familiechef Anders Fløjborg har i denne måned fremlagt en opgørelse over skolefraværet på Bornholm. Den viser, at hver sjette elev var langtidsfraværende i sidste skoleår. Her gælder, at eleven har haft mindst 15 dages fravær i en periode på 60 dage i skoleåret.

Samtidig har godt hver anden skoleelev et fravær, der betegnes som ”bekymrende”. Under den betegnelse gælder et fravær, der enten er fem sammenhængende fraværsdage, syv dage i en periode på 20 skoledage eller 15 dage i en periode på 60. Ifølge Jakob Holst er det i begge grupper, at angsten fylder.

For kravet til præstation og til at indgå succesfuldt i sociale sammenhænge, bliver en udfodring for flere og flere børn, vurderer psykologen.

– For nogle vil angsten være for ikke at kunne præstere og leve op til kravene. Og for en anden gruppe er det for de sociale sammenhænge, siger Jakob Holst.

Stigende problem

Der findes ingen tal på, hvor mange bornholmske børn, der lider af angst.

Dog oplyser Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium på Bornholm, at man i 2018 diagnosticerede 25 børn med angst, mens samme tal lå på 18 i 2017.

Ifølge Jakob Holst er problemet stigende på landsplan. En del af forklaringen skyldes, at begrebet angst er blevet en bredere betegnelse.

Men svaret skal også findes i et samfund med større krav til børn.

– Vi ser, at præstation er en stor faktor som stiger mere og mere, dermed også en social faktor i: er man nu god nok? Samtidig eksponerer man sig mere og mere på de sociale medier, siger han.

Cool kids

Fordi det høje skolefravær kan være slagsiden ved at flere børn udvikler angst, har man igennem de senere år særligt forsøgt at sætte ind på forebyggelsen ved regionskommunen.

Her gælder, at man især skal søge at behandle børnene tidligt.

– Vi har indtil nu tilbudt to årlige Cool Kids-grupper (kommunalt tilbud om angstbehandling red.) til aldersgruppen 10-12 år, fordi det typisk er der, at det bekymrende høje fravær begynder, siger Jakob Holst.

Samtidig er man nu netop gået ind i et nyt satspuljeprojekt med Region Hovedstadens Psykiatri om en mere målrettet indsats til børn med angst. Projektet vil blive søsat i sommeren 2019, og her vil man blandt andet udvide målgruppen for Cool Kids grupper. For hvis man ikke sætter ind over for angstproblematikken, vil skolefraværet fortsat stige, mener lederen af PPR.

– Hvis vi ikke lærer at håndtere det, endnu bedre end vi gør nu – så vil vi opleve, at fraværet ikke har toppet endnu, siger Jakob Holst.