Et rigtigt juleeventyr: Selvfølgelig skal der være lys i byen

Det tog i går Linda Persson præcis en time og 39 minutter at få bragt sagen om den manglende midnatsbelysning i Nylars i orden.

Historien i Tidende i går om kommunen, der ikke ville imødekomme en forespørgsel fra menighedsrådsformanden i Nylars om at forlænge gadebelysningen med to timer julenat, bragte sindet i kog hos lokalpolitikeren fra Vestermarie.

– Jeg tænkte: Det vil jeg ikke have siddende på mig. Selvfølgelig skal der være lys i byen, når folk skal hjem fra midnatsgudstjeneste. Så jeg ringede til Winni (Grosbøll, red.), og hun sagde, ”så svært kan det da ikke være”.

Herefter gik Linda Persson, der sidder i kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, helt til tops i den kommunale direktion og satte koncerndirektør Claus Stensgaard Jensen ind i sagen. En halv time senere fik hun en mail fra koncerndirektøren, som skrev, at han havde været i forbindelse med teknisk afdeling i Tejn, og at de havde lovet at sørge for, at gadebelysningen i hele Nylars er tændt til kl. 2.00 julenat.

En time og 39 minutter – så var problemet løst.

– Ja det gik stærkt, medgiver Linda Persson.

– Men det skyldes altså også, at de lige har fået sat LED-lamper op i Nylars. Det gør det noget nemmere, end hvis man skulle ud og indstille på hver eneste lygtepæl, siger Linda Persson.

Overgangen til LED-belysning i de bornholmske byer er tæt på at være tilendebragt, og det betyder, at kommunen fremover kommer til at spare mange penge på belysning. Derfor blev kommunalbestyrelsen på mødet i aftes enige om at tage spørgsmålet om gadebelysning op til fornyet overvejelse til foråret.

– Vi skal have en generel snak om gadebelysning, for det bliver både meget nemmere og meget billigere at indstille gadelysene når vi går over på LED. Det skal vi udnytte, siger Linda Persson.

Hun mener, at julenat og nytårsnat er oplagte tidspunkter at genindføre belysning hele natten.

– Men man kan også diskutere andre dage i den helt sorte tid. For eksempel de store julefrokostdage i december, hvor der er mange folk i byen.

I første omgang gælder julebelysningsdispensationen dog kun i Nylars, blandt andet fordi en midnatsgudstjeneste med Linda Perssons ord er noget “kulturelt”.

– Og så synes jeg også, vi skal værne om en præst, som vil holde midnatsgudstjeneste, som man gjorde i gamle dage.

Et rigtigt juleeventyr

Der sidder en glad menighedsrådsformand i Nylars, efter at det i går eftermiddags kom frem, at gadebelysningen alligevel holdes tændt, så kirkegængerne i Nylars ikke skal gå hjem fra midnatsgudstjeneste i buldrende mørke.

– Det er så herligt. Jeg er så glad, siger Ellen Andersen, der havde opgivet håbet efter flere udsigtsløse samtaler med kommunen.

– Nu er det hele faldet på plads, takket være en flot indsats fra Linda Perssons side. Jeg fik i går eftermiddags en mail fra Nis Jordt-Petersen (driftsleder i teknisk afdeling i Tejn, red.) som fortalte at de sørger for at lyset først slukkes kl. 2.00, fortæller Ellen Andersen.

– Det blev jo et rigtigt juleeventyr, tilføjer menighedsrådsformanden fra Nylars.

– Alt endte lykkeligt til sidst.

Info
Midnatsgudstjenesten i Nylars starter kl. 23.30 juleaften og er af cirka en times varighed.