Tre byggerier kan være på vej: Her er planen for Rønnes børnehuse

Daginstitutionen Nordstjernen i Rønne skal bygges ud og have plads til flere børn. Det er første led i den masterplan om at skaffe mere børnepasningspladser i Rønne, der torsdag aften faldt på plads i kommunalbestyrelsen. Men her slutter planerne langt fra.

Hvis de nye ejere siger god for planen, kan også en del af Rønnes gamle gymnasium i Søborgstræde dernæst blive gjort til børnehus. Også den mulighed vil et flertal i kommunalbestyrelsen gerne afsøge, så de nye ejere efter planen kan komme til at bygge en del af gymnasiet om for derefter at leje det ud til kommunen.

Desuden kan også sportspladsen ved Østre Skole komme til at rumme et stort, nybygget børnehus. Byggeprisen vil blive omkring 33 millioner kroner, hvis børnehuset skal blive et af de rigtig store med plads til 150 såkaldte børneenheder.

Begge planer blev torsdag aften godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen. I de kommende måneder skal både gymnasiets ejere og Bo42 som ejer af Nordstjernen give deres mening til kende om planerne, før kommunalbestyrelsen regner med at slå de endelige søm i til marts.

To var imod børnehus i centrum

SF og Enhedslisten gik imod at arbejde videre med den nye institution ved Østre Skole. De to partier ønskede kun at køre videre med planen om et børnehus i det gamle gymnasium.

– Jeg synes ikke, at vi behøver at bruge kræfter på at undersøge noget, der ikke giver mening. Vi har ingen daginstitutioner i midten af Rønne, blandt andet fordi der er meget tæt trafik og problemer med parkering, sagde børne- og skoleudvalgets formand Morten Riis (EL).

– Placeret i en af de mindste gader, vi overhovedet har, synes jeg, at det er en “morsom” ide efter alt det besvær, vi har haft med trafikken omkring campus, sagde Leif Olsen (SF).

Alle andre partier godkendte at arbejde videre med børnehusplaner både i gymnasiebygningen og ved Østre Skole.

– Det er jo ikke en naturlov, at forældre kører deres børn til daginstitution i bil, sagde borgmester Winni Grosbøll (S) modsat.

Til sidst: Nyt børnehus i Rønne Syd

På endnu længere sigt kommer nybyggeriet heller ikke til at stoppe med de nye børnehuse på en eller flere af de to tidligere skoler. Børnetallet stiger i Rønne, og hvis Rønne Syd som planlagt får tilført en hel del nye boliger i de kommende år, vil også Rønne Syd få brug for et nyt børnehus.

At beslutte, hvor det skal ligge, hører stadig fremtiden til, men to kommunale arealer er i kikkerten: Dels et 17.000 kvadratmeter stort område ved Smedegårdsvej bag den tidligere børnehave Marthas Minde. Og dels et 10.500 kvadratmeter stort areal ved den sydlige ende af Sagavej.

Hvor alle disse planer er varige løsninger på Rønnes mangel på pladser i daginstitutioner, godkendte kommunalbestyrelsen torsdag samtidig også en plan, der midlertidigt skal skaffe flere pladser, før nybyggerierne står klar.

Løsningen bliver fortsat at bruge Østre Skoles bygning 9 og at udvide bygningen, så den kan rumme flere børn. Samt at anlægge en ny legeplads til de børn, der skal passes ved Østre Skole frem til de nye børnehuse er bygget færdig.