Tre broer skal repareres

Regionskommunen forventer at reparere tre broer ved Listed, Snogebæk og Nexø næste sommer.

Det drejer sig om broen over Vase Å ved Hans Thygesens vej i Listed, en bro ved Tangvejen i Snogebæk og en bro over en grøft på Dyndebyvejen.

Ved Vase Å er broen meget slidt, fremgår det af kommunens beskrivelse af bro-projekterne. Der er blandt andet registreret gennemsivninger og betonskader i broens bærende overbygning og erosion af skråninger.

Derfor er broen i Listed en af flere broer, som nu skal renoveres.

I Listed skal reparationsarbejdet på broen begrænse den nuværende skadesudvikling og forlænge broens levetid. Der skal ske et større renoveringsarbejde, hvor betonen på broens underside, facader og understøtninger repareres. Der skal også ske en opretning og understøbning af eroderede skråning i nord, samt etablering af skråningssikring.

Arbejdet med broen vil foregå i etaper, så Vase Å holdes åben i en passage i den ene side, mens arbejdet foregår i den anden. Renoveringen forventes at forløbe over otte uger.

Bro skiftes med rør

Broen over Tangvejen i Snogebæk er så nedslidt, at den helt skal skiftes ud.

Broen er en stenkistebro, og her er der registreret brud i bærende overbygning, og svære gennemsivninger i ende understøtninger af den nuværende bro

Derfor skal hele broen brydes ned, og bro-underføringen erstattes med et betonrør. Der fyldes op med grusfyld, stabiltgrus og vejbelægning og etableres nyt autoværn og såes græs. Mens der arbejdes, vil vandløbet under broen blive opstemmet med lerdæmninger. Dæmningerne lukkes i arbejdstiden og åbnes for gennemløb ved endt arbejdsdag.

På Dyndebyvejen repareres en bro over en grøft. Broens facader er faldet sammen og kræver genopretning, og broen er dårligt vedligeholdt. Arbejdet på Dyndebyvejen forventes at tage højst fem dage.