Bornholm bliver førende på genbrug af affald – DF finder pris for første etape for høj

Bornholm skal genbruge alt affald i 2032, hvor intet skrald længere skal brændes af. Torsdag godkendte kommunalbestyrelsen endeligt planen, der om 14 år vil gøre Bornholm til førende på verdensplan. Visionen har da også navnet “Bornholm viser vej”.

– Det vil være første gang i Europa, at nogen har kunnet gøre det. Det er derfor, at planen har fået det navn, sagde viceborgmester Anne Thomas (AL), formand for udvalget for klima og bæredygtighed.

– Vi skal ikke opfinde alle de dybe tallerkener. Vi kommer til at samle oplysninger ind om alle de dybe tallerkener, der findes rundt omkring, sagde Leif Olsen (SF).

– Vi er begejstrede over, at vi får en ambitiøs strategi for at håndtere vores affald, sagde Carsten Scheibye (V).

DF: Pris for første etape er for høj

En lidt sværere gang gennem byrådssalen i Rønne havde Bofas plan for den første etape, der bliver sat i værk i 2022. Den plan indebærer, at Bofa om tre år vil hente frasorteret madaffald, plastic, glas og flasker ved husstandene. Og at bornholmerne desuden kan bringe metal til genbrug i 200 nye kuber, der bliver fordelt rundt om på øen.

Torsdag blev Bofa’s plan for første etape inklusive de højere takster snævert godkendt af partierne bag borgmester Winni Grosbøll (S). 13 stemte for, mens Venstre, Dansk Folkeparti og Bornholmerlisten stemte imod.

Bofa regner med, at planen for første etape vil få renovationsafgiften til at stige med 450 kroner om året pr. husstand. Det er for meget set i forhold til, at Bornholm for flere affaldstypers vedkommende kun kommer til at genanvende en lille smule mere end i dag, mente Dansk Folkeparti.

– Vi vil egentlig gerne være grønne. Men da jeg gik ind i et gammelt dagsordenspunkt, så jeg, at vi med planen her vil få en halv og én procent mere genanvendelse på glas og metal. Det vil vi altså få for en plovmand pr. bornholmer, sagde René Danielsson (DF).

Bofa skal finansiere sig selv

Både Leif Olsen (SF) og Thomas Thors (S) fandt de højere takster nødvendige. Leif Olsen mindede om, at Bofa er takstfinansieret og er henvist til at opkræve mere, når selskabets pris for at hente affaldet stiger.

– Selvom der er en prisstigning, mener vi, at vi skal i gang for at kunne nå det her i 2032, sagde Thomas Thors (S).

Carsten Scheibye (V) forklarede, hvorfor han går ind for planens hovedtræk, men blot ønsker at sende afhentningen af de forskellige typer affald ud i flere forskellige udbud.

– Det her punkt er også et godt punkt og ikke et punkt, man kan være direkte modstander af. Man ved bare ikke, hvad den endelige pris bliver. Og priserne for de forskellige dele af affaldet er også meget forskellige, sagde Carsten Scheibye.

– Men vi synes, at det er godt punkt. Vi går bare ind for, at man laver udbuddet pr. fraktion (affaldsdel, red.), og at vi i første omgang sender sagen tilbage til administrationen, så vi kan få regnet på noget økonomi omkring hver fraktion, sagde han.