Naturforening: Man forringer naturbeskyttelsen

– Det er et rent politisk projekt og har intet med naturbevarelse, naturtankegang eller faglig tankegang at gøre.

Sådan siger næstformand for Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, Jens Christensen, efter Miljø- og Fødevareministeriet vil ophæve miljømålene for syv bornholmske vandløb, som i øjeblikket er del af Miljøstyrelsens Vandområdeplaner for 2015 – 2021.

I et nyt forslag fra Miljø- og Fødevareministeriet udgår i alt 1.000 km vandløb i hele landet fra vandområdeplanerne – heriblandt de syv vandløb på Bornholm. Forslaget, som er sendt i offentlig høring frem til den 25. januar 2019, er ifølge ministeriet baseret på landets vandråds anbefalinger.

– Vandløbene udtages, da de ikke har tilstrækkeligt potentiale til at kunne nå ”god økologisk tilstand”, som er målet i vandområdeplanerne. Det kan fx være små vandløb, hvor faldet ikke er ret stort, hvilket sammen med de øvrige fysiske forhold, betyder, at det ikke vurderes muligt at nå målet, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Beslutningen vækker undren i Danmarks Naturfredningsforening Bornholm. Vandrådet for Bornholm samt Bornholms Regionskommune anbefalede nemlig ministeriet at beholde de syv vandløb i vandområdeplanerne – altså, det modsatte af hvad ministeriet nu gør, siger Jens Christensen:

– Vi opfatter det på den måde, at vi har at gøre med et Miljø- og Fødevareministerium, som næsten med vold og magt vil forringe naturbeskyttelsen i Danmark. Helt generelt handler det for ministeriet om at lette vilkårene for landbruget, siger han.

Hvis vandløbene fjernes fra vandområdeplanerne, bliver det lettere at få tilladelse til at rørlægge, omlægge og udrette vandløbene. Det kan være en fordel at rørlægge vandløb for landbruget, hvis vandløbene går gennem en mark, men det er skidt for naturen, siger Jens Christensen:

– Hvis man rørlægger et vandløb, kommer der ikke længere lys ned til det, og så vil der ikke være et dyreliv omkring det.

De syv bornholmske vandløb ligger imidlertid ikke på marker. Derfor mener Naturfredningsforening Bornholm, at ministeriet udelukkende handler ud fra et politisk motiv frem for et fagligt.

Rønne-Larsen: Det er tåbeligt

Også Torben Rønne-Larsen (O), medlem af Bornholms Regionskommunes natur- og miljøudvalg, stiller sig kritisk over for Miljø- og Fødevareministeriets forslag.

Udvalget støttede op om Vandrådet for Bornholms vurdering om at fastholde vandløbene i vandområdeplanerne og sendte sin anbefaling til Miljø- og Fødevareministeriet i 2015. Vandrådet på Bornholm, der bestod af repræsentanter for bornholmske miljø-, landbrugs- og fiskeriforeninger, blev opløst efter arbejdets afslutning samme år.

– Jeg synes, det er en tåbelig beslutning. Der har været nedsat et Vandråd her på Bornholm, hvor man diskuterede og anbefalede nogle vandplaner til ministeriet, og så pludselig bliver der bare slået en streg henover det. Det er nærmest at gøre folk til grin, siger Torben Rønne-Larsen, som vil have emnet på dagsordenen, når natur- og miljøudvalget holder møde den 8. januar.

Ifølge Torben Rønne-Larsen bør udvalget rette henvendelse til ministeriet – forhåbentlig kan det nås, inden forslaget bliver vedtaget, siger han:

– Det kan ikke tage lang tid at skrive sådan et brev – det er jo nærmest en gentagelse af det, vi allerede har besluttet.

Det er i alt 1.000 kilometers vandløb, der tages ud af Miljøstyrelsen Vandområdeplaner, hvis forslaget vedtages. Hvad tænker du generelt om det?

– Jeg synes, det er at gøre folk til grin. Der sad nogle folk og virkelig arbejdede med de ting, og så har man (Miljø- og Fødevareministeriet, red.) bare pludselig glemt det. Det er ikke i orden, siger Torben Rønne-Larsen.