Kommunens ansatte har flere sygedage end kolleger i andre dele af landet

Regionskommunens ansatte har begge de seneste to år haft lige omkring en halv sygedag mere om året end gennemsnittet af de kommunalt ansatte i hele Danmark. Det viser nye tale fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvor de bornholmske ansatte kun meldte sig syge en lille smule mere end landsgennemsnittet i 2014, var bornholmerne mindre syge end deres kolleger i resten af landet i 2015. Det ændrede sig dermed til det værre i både 2016 og sidste år.

Bornholmernes korttidsfravær udgør en større andel af det samlede fravær, end det gør på landsplan: Godt 63 procent af alle de kommunale fraværsdage på Bornholm var sidste år korttidsfravær. Andelen på landsplan var 56 procent.

Pædagogerne og pædagogmedhjælperne har de seneste to år overhalet lærerne, når det kommer til at have mindst fravær. De bornholmske lærere havde knapt en halv dags mindre fravær end pædagogerne i 2014.

Det var vendt om i 2016, og sidste år var pædagogerne en smule mindre syge end lærerne.

Hvert af de seneste tre år har de bornholmske pædagoger været mindre syge end gennemsnittet af deres kolleger i resten af landet. Lærerne på Bornholm har begge de to seneste år haft lige omkring to årlige sygedage flere end landsgennemsnittet.

Regionskommunens social-og sundhedspersonale har alle fire år haft mest fravær blandt de tre faggrupper. Sygefraværet steg med to en halv dag fra 2015 til 2016, før det faldt med en halv dag sidste år.

Det betød samtidig, at social- og sundhedspersonalet på Bornholm både i 2016 og sidste år havde mere sygefravær end kollegerne i resten af landet. Både i 2014 og 2015 havde det bornholmske social- og sundhedspersonale mindre fravær end landsgennemsnittet, mest markant i 2015, hvor sygefraværet på Bornholm lå mere end en dag under landsgennemsnittet.

Sammen med analysen modtager kommunerne også et idekatalog på 15 konkrete ideer til at bringe sygefraværet ned. Det bygger på initiativer fra en række af de kommuner, der klarer sig bedst i undersøgelsen.