Kommunen går stadig efter ny topchef fra februar

Fristen til at søge den ledige stilling som kommunaldirektør blev i sidste uge forlænget med 11 dage, så fristen nu er 15. januar. Den tidsfrist kritiserede både eksperter og kommunens ansatte for at være for kort.

Men selvom fristen blev længere, håber regionskommunen stadig at have en ny øverste embedsmand på plads fra 1. februar. Det fremgår af stillingsopslaget, der tirsdag blev offentliggjort.

Opslaget nævner 1. februar uden at tilføje ”eller snarest derefter”. Borgmester Winni Grosbøll (S) siger dog, at hun har eksempler på, at personer, der sidder i uopsagte stillinger, kan få lov at fratræde så hurtigt, at man i dette tilfælde kan blive udpeget til kommunaldirektør sidst i januar for så at træde til 1. februar.

– Det skal forstås som ”1. februar eller snarest derefter”. Jeg har også oplevet en kommunaldirektør, der sagde op og blev fritstillet hurtigt. Nogle gange kan man godt forhandle sig til en hurtig fratrædelse, siger hun.

Det er ikke hvem som helst, at kommunen ser sig om efter. Opslaget kalder kommunaldirektøren ”det centrale omdrejningspunkt for kommunens professionelle ledelse, men samtidig også den nærmeste rådgiver og sparringspartner for kommunalbestyrelsen, politiske udvalg og borgmesteren.”

Den kommende kommunaldirektør skal have erfaring som topchef fra en politisk ledet organisation, ”sandsynligvis i en kommune eller region”. Ligesom han eller hun skal være ”strategisk tænkende og handlende” og ”evne at sikre en klar, kendt retning, der samler og motiverer organisationen.”

Som leder skal kommunaldirektøren ifølge stillingsopslaget desuden ”oversætte og omsætte de politiske beslutninger, så de føres ud i livet og implementeres i den daglige drift i overensstemmelse med de politiske forventninger.” Derfor skal kommunaldirektøren også ”formå at skabe følgeskab blandt borgere, politikere og medarbejdere.”