Fredrik Romberg stopper som direktør

Efter otte år i spidsen for Business Center Bornholm fratræder Fredrik Romberg som direktør med udgangen af juni måned 2019.

Det oplyser businesscentret i en pressemeddelelse.

Vedtagelsen af den nye lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet med deraf følgende strukturelle ændringer for erhvervsfremmeindsatsen på Bornholm betyder, at stillingen som direktør nedlægges.

Beslutningen om Fredrik Rombergs fratrædelse sker efter gensidig forståelse mellem bestyrelsen og direktøren.

– Fredrik Romberg har med fremsynethed og udpræget organisatorisk sans ført Business Center Bornholm frem til i dag at være indgangsportalen til virksomhedsvejledning og lokal erhvervsservice og en væsentlig aktør i erhvervsfremmesystemet på Bornholm samlet i ”Single Point of Entry”, og Fredrik har velvilligt stillet sig til rådighed i en periode for at medvirke til en glidende overgang mellem det gamle og det nye, siger bestyrelsesformand Peter Vesløv.

– Vi vil gerne takke Fredrik for hans mangeårige og dedikerede indsats for de bornholmske virksomheder og iværksættere som direktør for Business Center Bornholm, og vi ønsker ham alt det bedste for fremtiden, siger bestyrelsesformanden.

Romberg: En naturlig beslutning

– Beslutningen er jo en ganske naturlig følge af en omstrukturering, og også privat passer det rigtig fint for mig at trække mig tilbage fra stillingen som direktør for Business Center Bornholm – om jeg kan holde mig i ro eller finder nye udfordringer, vil tiden vise, siger Fredrik Romberg.