Forhøjet garanti på vej til Arnager Bådehavn

Kommunalbestyrelsen ventes torsdag at forhøje det bevilgede udlæg til Arnager Bådehavn med 1.250.000 kr. Arnager Bådehavn modtog i september tilsagn om støtte på 1.000.000 kr. fra Nordeafonden.

Det ekstra tilskud gør, at projektudgifterne øges, og derfor har havnen behov for, at der bevilges et højere udlæg til mellemfinansiering i projektperioden.

Kommunen har derfor erklæret sig villig til at øge udlægsrammen op til 2.550.000 kr.

Den nye bro bliver klimasikret og ventes at have en levetid på over 100 år uden vedligeholdelse. Broen vil også kunne bære lastbiler, dumpers og gravemaskiner, så alle forstærkninger, ombygninger og vedligehold af havnen kan udføres, uden at alt skal sejles ud til havnen med store ekstraudgifter til følge.

Anders Schou Jensen fra Arnager Bådehavn fortæller, at man inden jul venter at have nye stolper på plads til og med det 13. af i alt 25 fag.