Winni: Bornholm kan holde fast i det meste erhvervsfremme

– Det kunne være gået meget værre.

Sådan siger borgmester Winni Grosbøll (S) om Bornholms kommende indsats for erhvervsfremme. Den har der været usikkerhed omkring siden foråret, hvor regeringen fandt flertal for at skære regionernes del af arbejdet fra, så erhvervsfremme i fremtiden kun bliver en sag for staten og kommunerne.

Det lukkede og slukkede for Bornholms Vækstforum og skabte uvished om både Business Center Bornholm og Destination Bornholm, der begge hidtil har været delvist finansieret af regionen.

De nye tider betyder, at både Business Center Bornholm og destinationen næste år kommer til at miste 10 procent af sine hidtidige budgetter. Også regionskommunens indsats for erhvervsfremme bliver næste år beskåret med en tiendedel.

Modsat er den gode nyhed, at Bornholms kommende erhvervsfremmesystem kommer til at minde meget om det hidtidige. Og at det er lykkedes at bevare både en hel del opgaver og styringen af dem på Bornholm.

– Det seneste halve år er det lykkedes os at inddæmme besparelserne til de 10 procent. Det betyder, at vi i det store og hele kan fortsætte det erhvervsfremmearbejde, vi har haft på Bornholm, siger Winni Grosbøll.

– Opgaven for os har været at få et system, der ligger så tæt som muligt op ad det system, vi har haft, for det har været et erhvervsfremmesystem, som der har været stor lokal tilfredshed med.

– På landsplan har hele øvelsen handlet om at effektivisere og samle erhvervsfremmeindsatsen – og trække penge ud af det samlede system. Der har hele tiden ligget et krav om, at vi skulle sætte udgifterne ned. Så når jeg tænker tilbage på det samlede forløb, vi har haft det seneste halve år, er jeg rimelig godt tilfreds med at kunne holde besparelsen på de 10 procent, siger Winni Grosbøll.

Mange har gået i usvished

Business Center Bornholm har i dag seks årsværk. Destination Bornholm har tre, og regionskommunen har fem-seks årsværk sat af til arbejdet med erhvervsfremme.

– Dermed er det også en del menneskers arbejde, vi taler om her. Og en hel del mennesker, der har været usikre på, hvordan fremtiden ville blive. 10 procents reduktion er 10 procents reduktion, men i det store og hele tror jeg, at vi kan holde fast i den indsats, vi har haft indtil nu, siger Winni Grosbøll.

Bornholm får en filial under det kommende Erhvervshus Hovedstaden. På landsplan bliver Bornholm unik ved at have mere lokal hånd i hanke med sin egen filail, end andre kommuner vil opleve det.

– Vi bliver den eneste kommune, der får en filial med selvstændig bestyrelse under de kommende erhvervshuse. Det har handlet om at kunne videreføre arbejdet begge steder, både i Destination Bornholm og i Business Center Bornholm, siger Winni Grosbøll.

Den bornholmske filial af Erhvervshus Hovedstaden får den samme bestyrelse som Business Center Bornholm. Borgmesteren bliver bestyrelsesformand i fialialen under erhvervshuset, mens en lokal erhvervsmand bliver formand for Business Center Bornholm.

– Det har været meget vigtigt for os, at vores erhvervsfremmesystem bliver ved at være forankret lokalt. Det får vi nu med et formandskab bestående af borgmesteren og en lokal erhvervsmand, siger Winni Grosbøll.

Det nye tider betyder også, at Bornholm kommer til at skæve til Midtjylland i en del af det kommende arbejde med erhvervsfremme. For statens del af arbejdet bliver forankret i Silkeborg.

– Det bliver en lidt anden opgave, vi skal løse. En del af det mere bureaukratiske arbejde med erhvervsfremmen bliver flyttet til Silkeborg. Til gengæld skal vi i kommunen løse nogle opgaver, der hidtil har ligget hos Vækstforum. Så nu kigger vi på, hvordan vi skal organisere det i kommunen, siger Winni Grosbøll.