Plan for Bornholms erhvervsfremme betyder besparelser på 10 procent

Besparelser for 10 procent og en ekstra bestyrelse. Det er resultatet af regeringens erhvervsfremmeindsats, som har til formål at ”forenkle og fremtidssikre” Bornholms nuværende erhvervsfremmesystem.

For Business Center Bornholm betyder det en lukning af mentorordningen for iværksættere og afskaffelse af såkaldte ”gå hjem-møder”. Desuden vil magasinet Business Bornholm kun udkomme to gange årligt i stedet for fire.

– Vi er ikke glade for at reducere vores aktiviteter på nogen måde, fordi det handler om at have så mange aktiviteter i gang, som overhovedet muligt til gavn for vores iværksættere. Det gør ondt på alle tre områder, siger Business Center Bornholms formand Peter Vesløv, som tilføjer, at de erhvervsdrivende – udover besparelserne – ikke kommer til at mærke noget til ændringerne.

For Destination Bornholm vil besparelserne medføre færre timer til temakoordinering, reducerede midler til informationsservice og analyser samt reducerede udgifter til deltagelse i arrangementet ”Bornholm i København”.

Ønsket var Bornholms system

Ifølge planen, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i maj, skulle de fem regioners rolle i erhvervsfremmen sløjfes. I stedet skulle såkaldte tværkommunale erhvervshuse oprettes. Alt sammen for at forenkle erhvervsfremmeindsatsen.

– På Bornholm havde vi i forvejen det system, som regeringen efterlyste. Vi havde et forenklet erhvervsfremmesystem og et ”single-point of entry”, som var lige præcis dét, man har efterlyst i lovgivningen, siger Peter Vesløv, som har været med til at forhandle Bornholms særaftale på plads med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Borgmester Winni Grosbøll (S) og Peter Vesløv har gennem hele forløbet argumenteret for, at Bornholm allerede havde en sådan model, som regeringen efterspurgte.

– Vi synes, det er brandærgerligt, hvis man kommer med i en stor pulje, og det hele bliver smidt på gulvet, sagde Peter Vesløv i august om regeringens plan.

Derfor er det positivt, at Bornholm får lov til at fortsætte sit arbejde med erhvervsfremmen, mener Peter Vesløv, som er ”tilfreds med udkommet”.

To identiske bestyrelser

Som del af den nye aftale får Bornholm en filial af det nye Erhvervshus Hovedstaden. Derfor oprettes der en ny bestyrelse, som – ligesom den allerede eksisterende bestyrelse – skal have hjemme på Bornholm.

Ifølge Peter Vesløv vil de to bestyrelser bestå af de samme personer:

– Praksis vil være, at man holder et bestyrelsesmøde, og så kører man først agendaen igennem for Business Center Bornholm, og derefter kører man agendaen igennem for erhvervshuset, siger han.

Samtidig skal Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm og Destination Bornholm finde besparelser for 10 procent i deres budgetter som del af aftalen.

Så resultatet af regeringens indsats, som skulle gøre erhvervsfremmesystemet mere enkelt, er, at I skal spare ti procent og får en ekstra bestyrelse?

– Ja, det kan du sige, siger Peter Vesløv.