Netværk ser flere veje til mere mangfoldighed

Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvordan man får et samfund, der bygger på mangfoldighed. Det var der heller ikke, da netværket Bornholm for mangfoldighed holdt sig første møde tirsdag aften. Til gengæld var der mange forslag til, hvordan netværket kan skubbe udviklingen i den retning, det ønsker.

Nogle af forslagene havde politisk karakter, andre handlede mere om det mellemfolkelige møde på tværs af nationalitet, social status og politisk overbevisning. Begge dele var der stemning for at arbejde videre med under netværkets møde på Cafe Momo i gågaden.

Hektisk valgkamp
På det politiske plan blev der taget udgangspunkt i, at Danmark skal til folketingsvalg senest den 17. juni næste år. Her på øen står valget reelt mellem tre kandidater til de to pladser, Bornholm har i folketingssalen, og blandt de fremmødte var der et udbredt ønske om, at kandidaterne kommer til at forholde sig til, hvordan Danmark bliver et mere lige og inkluderende samfund.

Der var forslag om, at netværket skal formulere nogle spørgsmål, som dets medlemmer kan stille på diverse vælgermøder. På den måde kan Bornholm for mangfoldighed være med til at præge, hvad især Lea Wermelin (S), Peter Juel-Jensen (V) og Jess Christian Persson (DF) taler om i valgkampen.

En af de fremmødte foreslog, at man i stedet for at vente på muligheden for at stille spørgsmål midt i en hektisk valgkamp inviterer de tre primære kandidater til et møde inden valgkampen går i gang, sådan at det kan foregå på netværkets præmisser og med afsæt i netværkets spørgsmål.

Konfliktkøkken
Blandt andre af de fremmødte var det politiske spor ikke det mest interessante. De lagde mere vægt på at skabe muligheden for, at forskellige mennesker kan møde hinanden.

Der blev nævnt muligheden for at arrangere konfliktkøkkener, hvor man laver mad fra et konfliktramt område sammen med mennesker fra netop det område. Et andet forslag tog også afsæt i mad og handlede om at lave såkaldte pop-up-køkkener i samarbejde med enten idrætsforeninger eller borgerforeninger. På den måde kan folk på Bornholm møde hinanden på tværs af de fællesskaber, de tilhører i hverdagen.

Det forslag affødte en idé om, at man måske kunne få nogle borgerforeninger og dermed bornholmske byer til at signalere, at de støtter et mangfoldigt samfund.

– Det kan være “Rø for mangfoldighed” eller “Pedersker for mangfoldighed”, lød det.