Kommunen giver tilladelse til ny mobilmast

Bornholms Regionskommune har givet byggetilladelse til opførelse af mobilantenneanlæg med en 42 meter høj gittermast på Hasle Stadion.

Det har kommunen meddelt de naboer, der er blevet orienteret/hørt i sagen. Høringen resulterede i fem indsigelser, der omhandler, at der er tvivl om mastens placering, frygt for støjgener i blæsevejr, frygt for stråling samt den visuelle påvirkning.

Liva Karlu er en af dem, som har gjort indsigelse. Hun mener, at det kommer til at gå ud over udsigten for beboerne i lejlighederne i Solgården, og hun har udtrykt bekymring for stråling fra antenneanlægget.

– Det var forventeligt, siger Liva Karlu om kommunens afgørelse.

– Vi har nok været for få, der har gjort indsigelse. Men jeg synes ikke, det er rart, at den mast kommer op. Pænt bliver det ikke, siger Liva Karlu, som dog ikke har tænkt sig at benytte muligheden for at klage over kommunens afgørelse.

Kommunen skriver i en redegørelse vedrørende høringssvarene, at forskere har den klare opfattelse, at det elektromagnetiske felt omkring master er så svagt, at det ikke udgør en risiko for at udvikle en sygdom.

Støjgener fra master har man kun oplevet ved fejl på master, og lyden elimineres, når fejlen rettes.

Kommunen har vurderet, at opsætningen af masten med de ansøgte antenner, er nødvendig for at få god mobildækning, som gavner beboere, turister, erhvervslivet og infrastrukturen (ambulancer, alarmer, nødkaldeanlæg med videre).

Det vurderes, at anlægget ikke medfører væsentlige gener for brugere af ejendommen samt de omkringliggende ejendomme.

Mastens placering er mere end 70 meter fra beboelsesejendomme og vil derfor ikke have en væsentligt indvirkning på de nærliggende ejendomme i forhold til højden, da det vurderes, at der ikke vil være skyggevirkninger eller indbliksgener, skriver kommunen i byggetilladelsen.