HR-direktør i Arbejdernes Landsbank: Finanskrisen ramte aldrig os

Nede i kælderen i Rønnes nye bank, Arbejdernes Landsbank, som holdt åbningsreception lørdag, er der indrettet et fint mødelokale, hvor det er planen at lave diverse arrangementer, som kan interessere bankens kunder eller potentielle kunder, fortæller HR-direktør Finn Hansen.

Kunne I for eksempel finde på at lave et arrangement om, hvordan man kan hvidvaske sine penge?
– Haha, nej, det tror jeg ikke. vi vil lave. Det er ikke vores metier det der. Vi er kendt for det modsatte og arbejder ud fra de tre begreber: Ansvarlighed, nærværende og enkelt. Noget af det, der gør, at vi har den succes, vi har, er, at vi tager udgangspunkt i kunderne. Vi har slet ikke noget i den retning, altså hvidvask, og har heller aldrig haft det.

Hvad er bankens rødder, hvorfor hedder den Arbejdernes Landsbank?
– Rødderne er, at det er fagbevægelsen i Danmark, der ejer banken. Den er vores hovedaktionær. På Bornholm er det 3F, Dansk Metal og så videre, der ejer banken. Formanden for bestyrelsen er formanden for 3F i Danmark.

Hvornår blev den etableret?
– I 1919. Så i juni måned næste år har vi 100 års-fødselsdag.
Kan man formode, at vi er på vej mod en ny reception?
– Ja, det lover jeg dig. Det vil blive fejret, også på Bornholm.

På landsplan har Arbejdernes Landsbank nu 71 filialer, og dertil ved Nørreport i København en “AL²”, som er en speciel kundeenhed. I alt er der 1.100 ansatte i banken.

Har I fået mange henvendelser fra potentielle kunder her på øen?
– Ja, et par hundrede, siger Finn Hansen.
– Vi har jo haft åbent i et par måneder i nogle midlertidige lokaler henne på Store Torv, og der har vi fået en masse henvendelser, vi kan slet ikke følge med lige nu. Så vi får også noget hjælp fra nogle af vores sjællandske kolleger, som kommer herover for at assistere os i starten, det er vi simpelthen nødt til.

Da finanskrisen ramte over hele verden i 2008, var det ikke noget, der berørte Arbejdernes Landsbank, siger han.
– Det er, fordi vi ikke går ud i spekulative forretninger, så i stedet for at være i krise, var vi i en helt anden situation. Vi led ikke særlig store tab, så dengang købte vi filialer fra andre banker, frem for at være nødt til at holde igen eller lukke filialer selv. Vi havde nemlig ikke været involveret i spekulative forretninger, så vi købte for eksempel fem filialer fra Roskilde Bank og senere tre fra Østjysk Bank også. Det havde vi mulighed for, fordi vi havde et ordentligt regnskab og en ordentlig kapital.

Så I imødeser med sindsro en kommende finanskrise, for der kommer vel en igen engang?
– Ja, det gør vi, for vi er ikke ude i noget spekulativt. Så kan man spørge, om vi er meget konservative, men til det vil jeg sige, at vi er primært til for den danske familie og for mindre erhvervsvirksomheder.

Tidligere lå her en isenkræmmer, kunne I bare have sat en streg over “isen”, så der kun stod “kræmmer” på facaden?
– Nej, vi er en bank, som vil den danske familie og den lokale befolkning det bedste. Der er ikke noget kræmmer over det, siger Finn Hansen.