Flere gæster besøgte de syv turistkontorer

Bornholms syv turistkontorer har indtil nu i år haft tilsammen 148.150 besøg. Det er godt og vel en procent flere besøg end sidste år på samme tid, hvor tallet lå på 146.150 besøg.

Tallene dækker over, at turistinformationerne i tre byer har haft markant flere besøg i tre byer, nemlig Rønne, Aakirkeby og Gudhjem. Nexø har haft en lille fremgang, men turistkontorets besøgstal i Nexø er stort set uforandret fra sidste år.

Dermed har tre byer indtil nu i år haft færre besøgende på turistkontoret, end tilfældet var sidste år. Det handler om Allinge, hvor turistkontoret i år har mistet hvert femte af sidste års besøg – og om Hasle (hvert sjette) og Svaneke (knapt hvert ottende).

Det fremgår af en status, som Destination Bornholm har afleveret til kommunens økonomiudvalg. Destination Bornholm driver alle turistinformationerne.

Så mange besøg fik de
Antallet af besøgende i de syv turistinformationer sammenlignet med antallet for samme periode sidste år (i parantes):

Rønne: 65.492 (59.223)
Nexø: 28.962 (28.755)
Gudhjem: 21.265 (19.077)
Aakirkeby: 1.869 (1.347)
Allinge: 25.044 (31.293)
Hasle: 3.274 (3.914)
Svaneke: 2.244 (2.543)