Stor-Nexø er muligt. Rønne kan knapt nok blive større

Nexø og Hasle kan vokse i næsten alle retninger. Også Svaneke kan gøres betydeligt større, særligt hvis såkaldte kulturmiljøer ikke bliver gjort til en hindring for at bygge.

I Rønne betyder først og fremmest råstoffer i jorden derimod, at byen ikke kan blive meget større og kun kan udvides lidt mod nordøst og sydøst. Gudhjem kan kun vokse mod syd og en smule mod vest – og kun, hvis man gør indhug i et sammenhængende landskab.

Det er de vigtigste resultater af en analyse, som kommunens planafdeling har udarbejdet om de bornholmske byområders muligheder for at vokse.

Det arbejde er blevet aktuelt, fordi regeringen sidste sommer åbnede for, at kommunerne snart kan skabe såkaldte udviklingsområder i kystnærhedszonen. Derfor har kommunens planlæggere undersøgt alle de arealer, der ligger indenfor de tre kilometers afstand fra kysten, som kystnærhedszonen udgør.

Som kommunens centrale politiske udvalg behandlede økonomiudvalget onsdag de første skitser til noget, der indenfor relativt få år kan forstørre adskillige byer på Bornholm. Arbejdet er endnu på et meget tidligt stadie.

– Vi bad i går administrationen om at uddybe mulighederne for at udvide vores byer. Det gælder særligt Rønne, Nexø og Hasle. Allinge er sværere, fordi byen er omgivet af natur og vigtige kulturmiljøer, siger borgmester Winni Grosbøll (S).

Nu skal politikerne vælge

Selv efter at regeringen lempede planloven og åbnede for mere byggeri tæt på kysten, vil der også i fremtiden være lukket for nyt byggeri på arealer med særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser. Med eksempelvis sammenhængende landskaber, særligt værdifulde landskaber og kulturmiljøer (steder med historisk betydning) har de lokale politikere derimod mere frirum til at vælge, hvor man vil åbne for at bygge – og hvor man ikke vil.

Derfor har kommunens planlæggere i første omgang præsenteret politikerne for en hel håndfuld kort over Bornholm. Kortene viser, hvad der er hvor. Og dermed også både hvor man godt kan søge om at bygge ud inden længe, og hvor man ikke kan.

Kortene peger ikke på, hvor Bornholm skal søge staten om at åbne for at bygge. De beskriver derimod, hvor det fortsat ikke vil være muligt – og hvor politikerne kan vælge at prøve at gøre det muligt.

– Der ligger nogle muligheder, og nu vil vi gerne dykke lidt dybere ned i kulturmiljøerne. Hele nordlandet er præget af stenbruds- og industrihistorien, og det kan vi ikke røre ved. Men vi vil gerne ind og kigge på, om man kan udvide bosætningen ved at skabe nogle korridorer ind i nogle af kulturmiljøerne, uden at vi går på kompromis med kulturmiljøerne, siger Winni Grosbøll.

– Nogle byer er lettere at udvide end andre. Ved Hasle og Nexø er der store muligheder. Det er der også ved Nyker. Allinge er svær, og det er Rønne også, måske bare ikke helt så svær som Allinge.

– Udenfor Rønne er der nogle områder på siden af Nordskoven, ude ved kasernen, der er udlagt som kulturlandskaber. Her er økonomiudvalget nysgerrigt på, hvad det egentlig er for nogle kulturmiljøer, siger Winni Grosbøll.

– Umiddelbart er de ikke helt lige så oplagte for os som kulturmiljøerne ved Allinge. Det kan være, at de er det, men det står os ikke helt lige så klart i øjeblikket. Så dem vil vi gerne se nærmere på.

Første hus tidligst om fem år

Uanset hvad vil der gå nogle år, før der kan begynde at skyde nye huse op indenfor kystnærhedszonen. De nye udlagte boligområder vil ikke kunne gøres til en del af kommuneplanen før i 2021 eller 2022, forventer regionskommunens planlæggere.

De første skridt bliver nu, at kommunalbestyrelsen vælger de områder ud, som kommunen skal bede Erhvervsstyrelsen om at få gjort til kystnære udviklingsområder. Det vil ske som en del af kommunens strategi for den nye kommuneplan, der skal være færdig i 2020. Strategien skal først i offentlig høring.

Om cirka et år vil Erhvervsstyrelsen åbne for, at kommunerne kan melde konkrete områder ind. Blandt dem vil Erhvervsstyrelsen så på landsplan vælge de udviklingsområder nær kysterne ud, som man kan godkende.

Først når det har fundet sted, vil man kunne tage konkrete skridt til, at byer kan vokse på Bornholm, og at byggeri kan skyde op på steder, der i dag er ubebyggede.

– – – – –

Det skal politikerne først afgøre

Arbejdet med at undersøge Bornholm for mulige og interessante steder at bygge tættere end tre kilometer fra kysten er endnu på et meget tidligt stadie. Kommunens planlæggere bad onsdag økonomiudvalget om at tage stilling til blandt andet disse spørgsmål:

• Er forvaltningens bud på hvilke interesser og udpegninger, der skal forhindre udviklingsområder i kystnærhedszonen, rimeligt og forståeligt?

• Er vægtningen i den foreløbige udpegning af særligt værdifulde landskaber rimelig i sin udbredelse, eller ønsker udvalget at justere op eller ned?

• Er vægtningen i de foreløbige naturudpegninger til Grønt Danmarkskort rimelig i sin udbredelse, eller ønsker udvalget at justere op eller ned?

• Er udvalget tilfreds med at videreføre udpegningen af kulturmiljøer?

• Hvad er udvalgets reaktion på det samlede kort og mængden af de tilbageværende arealer, som eventuelt kan ansøges som udviklingsområder i kystnærhedszonen?