Smiley til lægerne efter besøg fra kontrollanter

De praktiserende læger på Bornholm er i denne uge blevet akkrediteret.

Det har ifølge de praktiserende lægers organisation, PLO’s formand Rikke Hjorth Westh været en stor arbejdsopgave i samtlige lægehuse, hvor alle altså nu har bestået akkrediteringen.

Akkreditering i almen praksis er en slags smileyordning i sundhedsvæsenet, hvor to kontrollanter kommer i klinikken og gennemgår 16 standarder, som omhandler alle de områder, almen praksis beskæftiger sig med lige fra hygiejne til patientbehandling, oplyser Rikke Hjorth Westh.