Lea: Der skal findes løsninger til de bornholmske fiskere

– Nu skal der findes løsninger til de bornholmske fiskere.

Sådan lyder meldingen fra folketingsmedlem Lea Wermelin (S) oven på onsdagens møde i Folketingets miljø- og fødevareudvalg. På mødet blev udvalgsmedlemmerne enige om at holde en høring om, hvordan sælbestanden i Østersøen påvirker torsk og fiskeri i samme område.

DTU Aqua vil præsentere sin forskning ved høringen, som finder sted den 23. januar. Også fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), fiskeriorganisationer, miljøorganisationer og repræsentanter fra Østersølandene vil være til stede.

Et voksende antal sæler i Østersøen presser de bornholmske fiskere ved at sprede parasitter til torsk, ødelægge fiskernes fangstredskaber og spise torsk. DTU Aqua betegner sælerne som et ”kæmpe problem” for fiskeriet i den østlige del af Østersøen.

Med høringen håber Lea Wermelin derfor på, at kunne finde en midlertidig løsning på sæl-problemet, for at undgå at flere bornholmske fiskere ”må dreje nøglen om”:

– Hvordan kan vi passe på fiskerierhvervet, som er så presset lige nu? Fiskerne skal have en løsning, hvor de ikke skal vente på, at en eller anden reguleringsproces skal i gang. Det kan være en midlertidig kompensationsordning – det, synes jeg personligt, er en rigtig god idé, siger hun og tilføjer, at man samtidig kan se på, om fiskerne skal have lov til at fiske i nogle andre områder, end de gør i dag, med flere fisk.

– Der kan være forskellige værktøjer, men som udgangspunkt ligger det lige for at kompensere fiskerne. På den måde er man sikker på, at de ikke alle sammen forsvinder helt, mens der bliver snakket og debatteret i EU om en sælregulering, siger Lea Wermelin.

Langsigtet skal der dog en regulering af Østersøens sæler på plads i EU, mener hun.

– Fiskeriministeren skal sende en fælles anmodning til EU om at tage fat på det her. Vi skal have en status på, hvordan det ser ud i forhold til anmodningen. Vi er nået dertil, hvor der har været rigtig meget snak. Nu er der brug for handling. Det er det her et forsøg på.