Ingen politisk handling eller kompensation til fiskerne foreløbig, lyder det fra ministeren

I juli tog fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) problematikken omkring sælparasitter i Østersøen op på et møde mellem EU’s fiskeriministre i Luxembourg. På mødet blev ministrene enige om mere samarbejde på tværs af Østersølandene i forhold til indsamling og data på området. Spørgsmålet er, hvad der er sket siden da?

– Det er rigtigt, at jeg meldte ud om det i sommer. Siden da har vi fulgt op med en række initiativer. Som jeg nævnte dengang, er det noget, vi har brug for et internationalt samarbejde om. Et er, at vi kan regulere ved for eksempel at give tilladelse til at skyde nogle sæler, men hvis det for alvor skal batte, så er vi nødt til at have landene omkring os til at være enige i, at vi for eksempel skal regulere sælbestanden i Østersøen. Derfor har jeg taget emnet op i de to samarbejdsfora vi har: Helcom og Balfish, siger Eva Kjer Hansen.

Det nye er, at der nu er kommet en tidshorisont på arbejdet, tilføjer hun.

– Der kommer to workshops. Den ene er i regi af Balfish i marts måned for at afklare, om parasitter er et problem og få afdækket, om vi har den viden, der skal til omkring parasitproblematikken. Den anden er et arrangement i Helcom-regi før eller efter sommerferien, som Danmark vil være vært på, hvor vi drøfter, hvordan kommer vi videre, siger Eva Kjer Hansen.

Ingen kompensation i sigte

Sammen med kolleger fra Tyskland og Polen er forskningsenheden DTU Aqua i øjeblikket i gang med at afdække torskebestanden i Østersøens tilstand, sælparasitternes cyklus, samt hvor omfattende problemet er.

– Det gør de netop for at få samlet den viden, som skal give os et ordenligt grundlag for at træffe politiske beslutninger, siger fiskeriministeren.

Hvornår forventer du, at man kan lave politik på baggrund af den viden?

– Jeg tror, at de to kommende workshops bliver de drøftelser, der skal til, inden der kan træffes en afgørelse på politisk niveau. Ét er jo, at problematikken er meget synlig for os, men vi er nødt til at bruge kræfter på at gøre den synlig for andre og skabe en forståelse for, at det her søde dyr skaber nogle mega problemer i forhold til fiskeriet – både erhvervsfiskeriet, men så sandelig også det rekreative fiskeri.

Hvad er en realistisk tidshorisont for, hvornår I kan tage emnet op i EU-regi?

– Vi skal igennem de to workshops, fordi vi skal have skabt en forståelse og en viden om, hvor stort problemet er, og det kræver, at vi giver noget tid til at lave de her ting.

Det vil sige, at vi er ovre i sensommeren eller efteråret næste år, før du forventer politisk handling på området. Kunne du forestille dig, at man giver fiskerne økonomisk kompensation, sådan at de ikke forsvinder i ventetiden?

– Jeg mener ikke, at vi er dér, hvor vi kan begynde at tale om kompensation, fordi det kræver, at vi har klar viden om, hvad konsekvenserne af sælerne er. Jeg synes, at det er for tidligt at begynde at tale om kompensation.