Bo42 vil øremærke boliger til virksomheder

Den almene boligorganisation Bo42 er klar med et tilbud til bornholmske virksomheder, som henter medarbejdere uden for Bornholm. Hvis virksomhederne laver en aftale med Bo42, garanterer boligorganisationen en bolig til medarbejderen, som dermed kan få en base her på øen.

Bo42 ønsker at lave det, direktør Ebbe Frank kalder en fremrykket fortrinsret. Det vil sige, at når en virksomhed ansætter en medarbejder, så henvender den sig til Bo42 med dokumentation for ansættelsen, og så garanterer boligorganisationen, at vedkommende har en bolig på Bornholm.

– Det er helt unikt for Danmark, siger Ebbe Frank.

For at komme i betragtning skal medarbejderen leve op til nogle kriterier, Bo42 har opstillet.

– Reglerne må ikke være diskriminerende, men skal være så objektive som muligt, siger Ebbe Frank.

Vigtigt at høre til

Interesserede virksomheder skal ligesom andre potentielle lejere betale 25.000 kroner i indskud for at komme til at stå på Bo42’s venteliste. Der bliver også mulighed for at lave det, Bo42 kalder en personaleordning, hvor virksomhederne stiller en bankgaranti på for eksempel 100.000 kroner for op til fire lejligheder.

– Vi har haft lidt følere ude, også hos Rune Holm, som efterlyser den her model. Der er ingen konkrete aftaler på nuværende tidspunkt, men vi ved, at der er firmaer, der har haft medarbejdere fra udlandet, som har været indkvarteret på hotel og andet, siger Ebbe Frank.

Han ser Bo42’s tilbud som noget, der øger chancen for, at medarbejderne får lyst til at blive på Bornholm.

– Det er meget sjovt at bo på hotel, men man kommer aldrig rigtig til at bo der. Så hvis vi skal prøve at fastholde sådanne personer på Bornholm, så tror jeg, det er vigtigt, at de kommer ud og får en oplevelse af at bo og høre til sted i stedet for at bo på et hotel, siger Bo42’s direktør.

Cirka 60 boliger

Som udgangspunkt har regionskommunen krav på at anvise hver fjerde ledige bolig til social anvisning, men det krav udnytter kommunen ikke. Det er de 25 procent, Bo42 ønsker at bruge til sin jobboligordning.

– Vi tilbyder i første omgang op til 10 private virksomheder muligheden for reelt at anvise en boligsøgende , en der får arbejde, siger Ebbe Frank om ordningen, som ikke kommer til at omfatte kommunen, regionen og staten.

Det forventes, at der kan udbydes cirka 60 boliger om året efter denne model. Det vil efterlade cirka tre fjerdedele af alle fraflyttede boliger til den ordinære venteliste.

– Derfor mener vi godt, at vi kan forsvare at gøre det her, for om fru Jensen flytter ned i en have med sydvendt terrasse nu eller om et halvt år, det betyder ikke så meget, hvorimod det kan være altafgørende for, at man kan rekruttere. Det vil vi meget gerne bidrage til, siger Ebbe Frank.

På et møde onsdag bemyndigede økonomi-, erhvervs- og planudvalget kommunaldirektøren til at indgå aftale med Bo42, så boligorganisationen kan tilsidesætte sin venteliste for at målrette nogle lejligheder til denne ordning.