Winni: Vi har prioriteret at få en kommunaldirektør hurtigt på plads

Det er ikke mindst af hensyn til kommunens medarbejdere, at processen med at ansætte Bornholms næste kommunaldirektør er lagt op, som den er: Tre ugers ansøgningsfrist hen over jul og nytår, stillingen kun slået op på Jobnet og kommunens hjemmeside – og ingen medarbejdere eller chefer i ansættelsesudvalget, der efter planen kun skal bestå af ni politikere.

Det siger borgmester Winni Grosbøll (S), før økonomiudvalget i aften tager stilling til processen, der skal føre frem til Peter Lofts afløser som kommunaldirektør. Og efter, at kommunalforsker Roger Buch tirsdag i Bornholms Tidende kaldte processen usædvanlig og så tegn på, at kommunen allerede har en kandidat, som man ønsker i stillingen. Roger Buch understregede i den forbindelse, at der skal være reel konkurrence, og at proformaprocesser ikke er tilladt.

Hvorfor mener du, at processen her er den bedst tænkelige?

– Det vigtigste er, at processen kan gennemføres hurtigt. Det har været et stort ønske også fra medarbejderne på det dialogmøde, som vi havde med dem i november. Her gjorde det stort indtryk på både mig og gruppeformændene, at medarbejderne ønsker uvisheden afsluttet, og at de gerne vil have vished for, hvor kommunen bevæger sig hen, siger Winni Grosbøll.

– Det er klart, at det er en kort proces. Men vi har vægtet det højt at kunne gennemføre den indenfor en ret kort periode. Vi har også en ledig stilling som centerchef og nogle andre ledige stillinger, som vi ikke kan få besat, før stillingen som kommunaldirektør er besat.

Når det nu skal gå så hurtigt, hvorfor startede processen så ikke noget før? Peter Loft blev fritstillet den 8. oktober.

– Der har været forskellige ting. Jeg tror, at mange af os var meget påvirkede af dialogmødet med medarbejderne for tre uger siden. Det var et alvorligt dialogmøde, der gjorde indtryk på både gruppeformændene og mig selv. Mange af os har også haft travlt, og vi har for eksempel været igennem en kæmpe proces med budgettet, siger Winni Grosbøll.

Men budgettet faldt jo på plads den 31. august, og Peter Loft blev først fritstillet den 8. oktober?

– Jo, men budgettet falder så først endeligt på plads den 15. oktober. Og der har i hvert fald været mange ting, som mange af os har haft travlt med.

Trods kort tid og begrænset annoncering tror Winni Grosbøll på, at et tilstrækkeligt stort felt af kvalificerede kandidater vil søge stillingen. Ellers var processen blevet en anden, siger hun.

Hvilken betydning tror du, at det vil få for antallet af ansøgere, at stillingen som kommunaldirektør bliver slået op mellem jul og nytår?

– Vi laver ikke en proces, som vi ikke tror på, og holder man juleferie, får man stadig 14 dage til at søge. Der er nogle minimumskrav, og dem opfylder vi, og så har vi en forventning om at have ansat en kommunaldirektør fra 1. februar, siger Winni Grosbøll.

Hvilken betydning tror du, at det vil få for antallet af ansøgere, at stillingen udelukkende bliver slået op på Jobnet og kommunens hjemmeside?

– Sidste gang slog vi stillingen som kommunaldirektør bredt op, og vi brugte ret mange penge på konsulenter og annoncer i store dagblade. Der er ikke en entydighed i, hvordan vi gør tingene.

Som repræsentant for de ansatte i det centrale samarbejdsudvalg siger Karen Lynn Jacobsen, at hun ikke tror, at ansøgere til en stilling som kommunaldirektør kigger efter ledige job på Jobnet eller kommuners hjemmesider, men nærmere i DJØF-bladet og de store dagblade. Tror du, at den begrænsede annoncering, som I lægger op til, vil føre til færre kvalificerede ansøgere?

– Det kan jeg jo ikke vide. Men vi har vægtet det højt at få stillingen hurtigt besat. Sådan noget som en annonce i DJØF-bladet skal først bestilles, og der er også en vis produktionstid, siger Winni Grosbøll.

At have medarbejdere med koster tid

Fællestillidsmand Karen Lynn Jacobsen udtrykte tirsdag i Bornholms Tidende stor skuffelse over, at ingen af kommunens medarbejdere er tiltænkt en plads i ansættelsesudvalget. At udvalget i stedet er udset til kun at bestå af borgmesteren og kommunalbestyrelsens otte gruppeformænd var samtidig den af planens enkeltdele, der undrede kommunalforsker Roger Buch mest.

Hvorfor er der lagt op til, at hverken ledere eller medarbejdere skal sidde i ansættelsesudvalget?

– Det, som vi er kommet med, er et oplæg til diskussion i økonomiudvalget. Vi lægger op til en lille, kort proces, fordi vi er i en anderledes situation denne gang, hvor vi står i et ledelsesvacuum, siger Winni Grosbøll.

Vil det da forlænge processen, hvis medarbejderne også bliver repræsenteret i ansættelsesudvalget?

– Ja, det ville det formentlig. Det tager også længere tid, hvis man skal udpege folk til et ansættelsesudvalg. Men det kan måske godt lade sig gøre at få næstformanden for Hoved MED (fællestillidsmand Karen Lynn Jacobsen, red.) med. Den diskussion kan vi godt tage ved økonomiudvalgets møde i aften.

Som politikere taler I ofte om, at medarbejderne skal have indflydelse. Hvorfor lægger I så op til, at de ikke skal have indflydelse på valget af kommunens øverste embedsmand?

– Medarbejderne har rigtig meget indflydelse, og vi arbejder for tiden også med at revidere MED-systemet, hvor vi lægger op til, at de skal have endnu mere indflydelse. Vi har også nedsat et ad hoc MED-udvalg omkring udflytningen til Snorrebakken. Omkring ansættelsen af kommunaldirektøren har vi så bare sagt, at vi står i en ekstraordinær situation lige nu, siger Winni Grosbøll.

Borgmesteren er uforstående over for kommunalforsker Roger Buchs kritik af, at et rent politisk sammensat ansættelsesudvalg kolliderer med, at vi ikke har politiske ansættelser i Danmark.

Roger Buch sagde i går i avisen, at både Folketingets ombudsmand og Ankestyrelsen sandsynligvis vil være kritiske, hvis de får processen her forelagt, ikke mindst at ingen medarbejdere er udset til at sidde i ansættelsesudvalget. Hvilket indtryk gør det på dig?

– Vi har selvfølgelig sikret os, at det her kan gøres på den her måde. Jeg tror, at Roger Buch siger, at vi går til grænsen, og ja, det gør vi. Men så længe vi kun gør det, er det fint, siger Winni Grosbøll.

Roger Buch siger også, at et rent politisk sammensat ansættelsesudvalg er på kant med, at vi ikke har politiske ansættelser i Danmark. Hvilket indtryk gør det på dig, og vil du på den baggrund revurdere den måde, som ansættelsesudvalget skal sammensættes på?

– En kommunaldirektør og jo i øvrigt alle direktører er politisk ansatte, og deres ansættelser skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Jeg har heller aldrig været med til at ansætte en kommunaldirektør, uden at politikere har medvirket. Så det tror jeg ikke helt, at jeg forstår.

Roger Buch taler om et ansættelsesudvalg, der udelukkende består af politikere?

– Aha, ja. Men altså: Jeg har siddet i masser af ansættelsesudvalg, hvor hovedparten har været politikere. Om det så betyder, at vi har gjort det forkert, ved jeg ikke, siger Winni Grosbøll.

Tyndt felt gør genopslag muligt

I starten af januar vil feltet af ansøgere blive konkret vurderet. Det kan føre til, at stillingen som kommunaldirektør bliver slået op igen, fortæller borgmesteren. Adspurgt to gange ønsker hun ikke at fortælle, om hun selv allerede har en egnet kandidat i tankerne som kommunaldirektør.

Roger Buch siger desuden, at I skal slå stillingen op igen, for eksempel i Danske Kommuner og DJØF-bladet, hvis I ikke står med tre-fire kvalificerede ansøgere, når fristen er udløbet. Vil I gøre det?

– Det må jo være hans anbefaling, det kan ikke være et krav. Her bliver det jo fremstillet som om, at det er et krav, siger Winni Grosbøll.

– Vi vurderer feltet af ansøgere hver gang, og jeg har da været med til at genopslå stillinger før. Om det så lige rammer tre eller fire kvalificerede ansøgere, ved jeg ikke.

Hvad gør I, hvis der kun kommer en eller to kvalificerede?

– Så vurderer vi, om der er grundlag for at gennemføre samtaler. Jeg har også været med til at vurdere, at det grundlag ikke er til stede. Det er en konkret vurdering fra gang til gang.

Roger Buch siger endelig, at processen for ham at se tyder på, at I allerede har en konkret ansøger til stillingen i tankerne. Har I det?

– Jamen… vi har lagt en proces op, og så følger vi den, siger Winni Grosbøll.

Men har I allerede en egnet kandidat?

– Jeg tror da, at vi allesammen har nogle tanker. Men nu tager vi processen, og så ser vi, hvor den fører hen.