Lea Wermelin vil tage sælproblemet med til Christiansborg

– Vi har forsøgt at råbe op overfor skiftende regeringer. Der har været lydhørhed, men der er ikke sket noget, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem Lea Wermelin om situationen med det voksende antal sæler i Østersøen.

Sælerne presser fiskeriet ved, at de spreder parasitter til torskene, ødelægger fiskernes fangstredskaber og spiser store mængder af torsk.

Hun forslår derfor nu en høring i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om sæl-situationen, hvor både fiskeriministeren og Miljø- og Fødevareudvalget præsenteres for den nyeste forskning fra DTU Aqua.

De bornholmske fiskere har gennem længere tid igen og igen gjort opmærksom på, at situationen er alvorlig, og senest på et møde torsdag i sidste uge på Kannikegård mellem Bornholms Fiskeriforening, forskere fra DTU Aqua og politikere.

På mødet fremlagde forskerne Jane Behrens og Lotte Kindt-Larsen fra DTU Aqua de seneste undersøgelser af sælernes effekter på fiskebestandene i Østersøen – herunder specielt torsken, og de nyeste resultater fra DTU Aquas undersøgelser bakkerne fiskerne op og dokumenterer, at sælerne er et kæmpeproblem for fiskeriet i den østlige østersø.

– Jeg foreslår en høring på Christiansborg, hvor hele udvalget kan blive præsenteret for problemets omfang, som vi også blev på mødet i Aakirkeby, siger Lea Wermelin, der selv er næstformand i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

På mødet i Aakirkeby sagde Lea Wermelin, at der endnu ikke uden for Bornholm politisk er den brændende platform, der skal til for at hjælpe fiskerne. Derfor ønsker hun en høring om sælproblemerne.

Meget, meget alvorligt

– Det her er meget, meget alvorligt. Jeg deler fiskernes frustration over, at vi bliver ved med at slå panden mod en mur. Også den nuværende minister har efterlyst mere viden, selv om fiskerne har dokumenteret problemerne i årevis. Vi kan ikke vente længere nu, og ministeren må komme ind i kampen, siger Lea Wermelin, der både mener, at der skal åbnes for en kompensationsordning til de fiskere, der er ramt på deres erhverv samt, at regeringen og fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) skal gå aktivt ind i at få ændret den beskyttelse, der i dag er af sælerne, sådan at der kan ske en regulering af bestanden.

– Mens vi mødes, bliver der færre og færre fiskere, og min holdning er at der skal handles på det. Det vil være katastrofalt hvis det bornholmske kystfiskeri lukker ned, siger Lea Wermelin.

Hun mener også, at selv om problemet er størst ved Bornholm, så er det også andre steder i landet og derfor en problemstilling, som er bredt relevant for det danske fiskeri.

Fiskeminister Eva Kjer Hansen tog i juli problemet om sælparasitter i Østersøen op med sine europæiske kolleger på et møde mellem EUs fiskeriministre og oplyste efterfølgende, at der taget initiativ til et samarbejde blandt Østersølandene om at indsamle fakta om de problemer, sælernes parasitter skaber for torskebestanden i Østersøen.

Arbejdet med at indsamle data skal munde ud i en fælles anmodning til EU-Kommissionen om at tage sælproblematikken op på EU-niveau.

På mødet i Aakirkeby i sidste uge fortalte flere bornholmske fiskere, at torskefiskeriet i den østlige Østersø er så godt som dødt, og at de allerede gennem flere år mener, de har dokumenteret omfanget af problemet med den store sælbestand. Fiskerne slog fast, at sker der ikke snart noget, så må Bornholm sige farvel til kystfiskerne.

– Der går ikke længe, før os, der sidder her, også er væk. Vi hænger i en meget tynd tråd alle sammen, og vi kan ikke vente på, at der sker noget om tre år, vi er nødt til at have hjælp nu, det er derfor vi sidder her i dag, sagde blandt andet fisker Niels Jørgen Nielsen, Nexø, på mødet.