Har du kommentarer til Nexøs nye hotel- og kulturområde?

Lokalplanforslaget for projektet Nexø Mole i den nordlige ende af Nexø Havn er nu sendt i høring, og fra i dag, onsdag den 12. december, frem til 6. februar 2019 kan man komme med kommentarer til planerne for at omdanne havnen til et helt nyt hotel- og kulturområde i Nexø.

DLG står sammen med ingeniørfirmaet MOE A/S og PLH Arkitekter A/S bag projektforslaget ”Nexø Mole”.
Det overordnede formål med planen er, at omdannelsen af Nexø Nordhavn skal gøre Nexø mere attraktiv som turistdestination og skabe udvikling og jobskabelse i Nexø by.

Som tidligere omtalt er Nexø Mole et projekt, hvor DLG ønsker at dels ombygge, dels nedrive sine tomme siloer og pakhuse på Nexø havn i området mellem Kystvej og Østre Kajgade. Istedet vil DLG bruge de resterende bygninger og nye bygninger til restaurant, mødelokaler, markedshal, hotel og hotellejligheder, hvilket lokalplanen skal give mulighed for – og også mulighed for at en bygning på havsiden mod Kystvej kan ombygges til kulturhus.

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018 at give tilsagn til en samarbejdsaftale med DLG om, at bibliotek og borgerservice kunne tilknyttes byudviklingsprojektet i DLG’s nu tomme industribygninger på Nexø Havn.

Havnen skal etablere bro

Som en del af projektet indgår en ny cykel- og gangbro over trafikhavnen fra Nexø Tørdok til Østre Kajgade. Broen skal sikre en kortere vej fra Nexø bymidte til moleområdet for gående og cyklister.

Nexø Havn A/S har indgået en frivillig aftale, hvor havnen forpligter sig til at etablere og betale for broen og efterfølgende vedligeholde den. Broen er vurderet til at koste 1-2 million kroner i anlæg.

Byggeriet på Nexø Mole må ikke tages i brug, før broen er etableret.

Nexø Havn A/S er dog kun forpligtiget til at etablere cykel- og gangbroen, hvis Nexø Mole projektet gennemføres.

Når først en bro er etableret, vil de større skibe ikke mere kunne sejle ind i den nordlige del af havnebassinet.

Der vil dog være plads nok foran broen til, at skibe med last til FishPro fortsat kan lægge til i havnen og losse brisling, som FishPro bruger til fremstilling af minkfoder. Både losning og lastning foregår gennem et lukket rørsystem.

– – – – –

Klik på dette link og se hele området fra luften. Du kan dreje billedet og zoome med musen.