Christiansø: Det er en saltvandsindsprøjtning

Tanken med den nye turismestrategi for Ertholmene, som skal munde ud i 10.000 flere turister årligt, er ikke, at den skal virke som en hjertestarter, men snarere som en saltvandsindsprøjtning. Det påpeger øernes administrator Jens Peter Koefoed.

– For samfundet er jo slet ikke dødt endnu, slår han fast.

– Set fra vores synspunkt er det en hjælp til at holde det levende samfund i live, og det er turisterne så midlet til. Havde vi kunnet lave noget andet, havde vi måske gjort det, men det er jo den klassiske historie om, at fiskeriet er forsvundet, og der er ikke rigtig andre liberale erhverv, vi kan dyrke i større skala herude.

Og hvis I ved at fokusere på turisterne kan skabe fem nye job, kan det bidrage med både familier og børn til øen?

– Lige præcis. Det skal være noget, der både skaber job og øget livsgrundlag for flere, så vi får en vækst. Tanken er ikke kun, at der skal komme flere turister, de skal også lægge flere penge, så vi kan leve af der herovre. På den måde får vi et mere levedygtigt og stærkere samfund, siger Jens Peter Koefoed.

– Vi ku’ da også bare have valgt at sige, at vi skulle opretholde status quo, for 90 faste beboere er det antal, vi har været de seneste cirka 20 år, men for halvandet års tid siden var vi helt nede på 76, og så begynder man at kunne mærke, at der er en kritisk masse. For hvor få kan man egentlig være, hvis man skal opretholde de forskellige samfundsfunktioner, lige fra skole og til købmand?

Turismestrategien vil fokusere på at fortælle den gode historie om Christiansø, forklarer han.

– Frem for bare at annoncere bevidstløst i diverse magasiner, vil vi kun lige annoncere det, der er helt nødvendigt, men ellers bruge vores midler på en anden måde.

Hvor realistisk tror du, det for eksempel er at løfte antallet af gæster fra 40.000 og til 50.000 om året?

– Det, tror jeg faktisk, er forholdsvis realistisk, for der har tidligere, tilbage i 1990’erne, været helt op mod 70.000 årligt. Men udfordringen er at få folk trukket herover med de nye rejsemønstre, de har, men kortere ferier og så videre. Jeg tror, vi er gået under radaren som destination, fordi der ikke rigtig har været nogen udvikling af produktet de seneste mange år, så vi skal gøre en indsats for at komme længere frem på nethinden.

Der er dog sket noget med Store Tårn, som er blevet restaureret og genåbnet sidste år?

– Ja, det er rigtigt. Og i år var første år, hvor vi kunne høste frugterne af det. Indtil nu har vi ikke været særligt gode til at markedsføre det, men vi er ved at lave en ny hjemmeside, som forhåbentlig går i luften den 1. februar, og vi er også ved at revidere vores folder. Så det er der, vi rent økonomisk lægger vores kræfter nu – og både på hjemmesiden og i folderen skal vi have Store Tårn helt frem på forsiden. Vi arbejder også på en koncertrække og flere udstillinger i tårnet, siger Jens Peter Koefoed.