Molslinjen i mail til ministeriet: Sagen om stabilisatoren udvikler sig uheldigt

Hvorfor meldte Molslinjen sin støtte til en undersøgelse af komforten ombord på Express 1 ud på et tidspunkt, hvor Transportministeriet endnu ikke havde meddelt officielt, at der var en undersøgelse på vej?

Det spørgsmål bliver besvaret i en kort række af e-mails mellem rederiets ledelse og Transportministeriet, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i.

Svaret er, at Molslinjen gerne ville lukke sagen om Express 1’s afmonterede t-foil stabilisator. At rederiet følte sig under stort pres, også fra politikere, hvilket Molslinjen fandt ”uheldigt”, og at rederiet havde brug for at vise handlekraft.

Det fremgår af den første e-mail i rækken, som Molslinjens administrerende direktør Carsten Jensen den 21. november kort efter klokken 19 sendte til Flemming Schiller, ministeriets afdelingschef for blandt andet samfundsbegrundet færgetrafik.

Dagen forinden havde Bornholms Tidende dokumenteret to centrale faktuelle fejl i Molslinjens redegørelse til ministeriet om den afmonterede t-foil – fejl, som medlemmer af Folketingets transportudvalg forholdt sig til i avisen den 21. november.

Mailen bærer titlen ”Fortroligt – forslag til Transportministeriet”.

”Kære Flemming. Som det er dig bekendt, er der fra Bornholms Tidende stort fokus på vort skib Express 1 og t-foil (hvilken Molslinjen aldrig har opereret med, jævnfør vores redegørelse af i fredags). Sagen udvikler sig efter vores overbevisning uheldigt, idet der er kommet et politisk element til, hvor der lægges pres på for montering af en t-foil”, starter Carsten Jensens mail.

”Fra Molslinjens side vil vi gerne have lukket denne sag ned – og jeg forventer, det samme gør sig gældende for Transportministeriet. Jeg vil derfor foreslå følgende, at Transportministeriet tager initiativ til løsning af sagen ved at etablere et panel af eksperter, som i et hurtigt arbejdende projekt analyserer forhold og skib i service mellem Rønne og Ystad.”

Ønske om fælles kommunikation

Molslinjen ønskede desuden, at rederiet og ministeriet sammen skulle fortælle offentligheden, at det var besluttet at undersøge komforten ombord på Express 1. Helst allerede tidligt næste dag.

”Molslinjen vil i givet fald erklære sig indforstået hermed og følge den anbefaling, et sådant panel af eksperter – naturligvis udpeget af Transportministeriet – vil fremkomme med. Hvis dette kan accepteres – og jeg mener en hurtig beslutning her er afgørende – vil jeg foreslå, at vi kommunikerer dette i morgen formiddag så tidligt som muligt”, fortsatte administrerende direktør Carsten Jensen.

”Et ønske fra vores side ville være fælles kommunikation, alternativt samtidig kommunikation, for at opnå mest mulig ro om sagen til gavn for alle parter. Jeg er tilgængelig på telefon”, sluttede Molslinjens direktør sin mail til Transportministeriet.

Knapt to timer senere om aftenen den 21. november vendte afdelingschef Flemming Schiller fra Transportministeriet tilbage til Molslinjens topchef.

Budskabet var, at det ikke kunne gå så hurtigt, som Carsten Jensen gerne så.

”Kære Carsten. Tak for din mail. Vi vil gerne overveje jeres forslag, og vi behandler det og redegørelsen hurtigst muligt. Vi vil dog ikke allerede i morgen være klar til en stillingtagen i sagen, og der kan derfor ikke meldes noget ud om ministeriets vurdering. Vi vender snarest tilbage til jer”, skrev Flemming Schiller.

”Vi har taget imod meget længe”

Næste formiddag, den 22. november, bad Carsten Jensen om at få en fornemmelse af, hvor hurtigt ministeriet kunne fortælle, om det ville sætte en undersøgelse af Express 1 i gang.

Molslinjen havde stærkt brug for at handle, fortalte Carsten Jensen.

”Kære Flemming. Tak for dit svar. Kan du give mig en indikation af, hvor hurtigt I kan komme tilbage? Vi har taget imod meget længe nu og har et behov for proaktivitet, hvorfor vi om ikke andet gerne vil ud og sige, at vi har fremført et konstruktivt forslag”, skrev han til afdelingschef Flemming Schiller i Transportministeriet.

16 minutter senere reagerede Flemming Schiller. Ikke over for Carsten Jensen, men ved at sende de tre e-mails til fuldmægtig og projektleder Ninna Nildstad Hartvigsen og til Frank Johansen, konstitueret kontorchef i ministeriets kontraktkontor. Sigtende til de tre mails tilføjede Flemming Schiller blot ordene ”Kig ned”.

Med de to ord slutter den korte række af mails mellem Molslinjen og Transportministeriet.

Dagen efter, den 23. november klokken 11.45 bakkede Molslinjen i en pressemeddelelse op om borgmester Winni Grosbøll, der dagen forinden havde foreslået transportministeren at undersøge komforten ombord på Express 1, herunder om det vil forbedre komforten at montere en t-foil.

Molslinjen erklærede sig samtidig parat til at sætte en t-foil stabilisator på færgen, hvis en undersøgelse skulle nå frem til, ”at de rejsende til og fra Bornholm får en meget bedre oplevelse med en t-foil”.