Molslinjen følte sig presset: Ville lukke sagen om stabilisatoren ned

Molslinjen følte sig under stort pres – også fra politikere – i sagen om Express 1’s afmonterede stabilisator, hvilket rederiet fandt “uheldigt”.

Det viser en kort række af e-mails mellem direktør Carsten Jensen fra Molslinjen og afdelingschef Flemming Schiller fra Transportministeriet, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i.

Mailen bærer titlen ”Fortroligt – forslag til Transportministeriet”.

”Kære Flemming. Som det er dig bekendt, er der fra Bornholms Tidende stort fokus på vort skib Express 1 og t-foil (hvilken Molslinjen aldrig har opereret med, jævnfør vores redegørelse af i fredags). Sagen udvikler sig efter vores overbevisning uheldigt, idet der er kommet et politisk element til, hvor der lægges pres på for montering af en t-foil”, starter Carsten Jensens mail.

”Fra Molslinjens side vil vi gerne have lukket denne sag ned – og jeg forventer, det samme gør sig gældende for Transportministeriet. Jeg vil derfor foreslå følgende, at Transportministeriet tager initiativ til løsning af sagen ved at etablere et panel af eksperter, som i et hurtigt arbejdende projekt analyserer forhold og skib i service mellem Rønne og Ystad.”

Mailen blev sendt om aftenen den 21. november.

Dagen forinden havde Bornholms Tidende dokumenteret to centrale faktuelle fejl i Molslinjens redegørelse til ministeriet om den afmonterede t-foil – fejl, som medlemmer af Folketingets transportudvalg forholdt sig til i avisen 21. november.