Videnscafé i Nexø: Hvad er cirkulær økonomi?

Hvad betyder cirkulær økonomi egentlig? Begrebet er hypet og omtales alle vegne, men alligevel er der stadig uklarhed om, hvad det egentlig står for, mener Center for Regional og Turismeforskning, CRT, i Nexø.

CRT inviterer derfor torsdag den 13. december til en videnscafe om cirkulær økonomi.

I tre oplæg stilles skarpt på den cirkulære økonomi,og hvilke muligheder og barrierer, den indeholder for bornholmske virksomheder, myndigheder, borgere og forbrugere i bred forstand, og om cirkulær økonomi egentligt er noget nyt, eller om det blot endnu en etiket for en årtier gammel vin om bæredygtighed og reduktion og genbrug af affald?

Oplægsholderne er seniorforsker Jesper Manniche, CRT, fuldmægtig Hans-Christian Holmstrand, Aalborg Universitet, og Anne Thomas, seniorprojektleder, Bæredygtig Bundlinje.

Videnscafeen foregår fra 15.00 til 17.00 på CRT, Stenbrudsvej 55 i Nexø, og kræver tilmelding.

Flere og flere globale virksomheder som Philips, Renault og Nike igangsætter strategier for at udvikle cirkulære forretningsmodeller. Kina har siden 2009 forfulgt en ambitiøs erhvervspolitisk strategi om cirkulære materialestrømme.

EU lancerede i 2015 sin ”Circular Economy Strategy” for reduktion og genbrug af affald, og den danske regering fulgte i dette efterår op med sin cirkulære strategi.

Også på Bornholm har cirkulær økonomi vundet indpas, fx i diskussionerne om en fornyet Bright Green Island-strategi.